Vi trenger en boligpolitikk for arbeidsfolk

LOs boligindeks viser at arbeidsfolk som vi er helt avhengige av for å få samfunnet til å gå rundt, i langt mindre grad enn sykepleiere, og i langt mindre grad enn før, har råd til å bo der arbeidsplassene er.

– Vi kan ikke ha det sånn at viktige yrkesgrupper skvises ut av boligmarkedet, sier LO-sekretær Kristin Sæther som har ansvar for boligpolitikk i LOs ledelse

LO har de siste årene satt fokus på at boligmarkedet har blitt en ulikhetsmaskin, som øker forskjellene mellom de som er inne i boligmarkedet, og de som er henvist til et dyrt og dårlig leiemarked.

Kristin Sæther, LO

– Når arbeidsfolk ikke har råd til å bo der arbeidskraften trengs, vil det ikke bare ramme den enkelte, men også tjenestene de skal yte i privat næring, og i det offentlige, sier LO-sekretæren.

Sykepleierindeksen er basert på en lønn som ifølge SSB ligger høyere enn hva de fleste i Norge tjener, – og også høyere enn hva de fleste sykepleiere i Norge tjener. LO illustrerer virkeligheten til arbeidsfolk og LO-medlemmer som har lavere lønn enn sykepleierne, selv om de også har viktige yrker.

Dramatisk fall i boligkjøpekraft

LOs boligindeks har kartlagt boligkjøpekraften til fagarbeidere i vanlige husholdninger med vanlige norske lønninger, og viser et dramatisk fall i boligkjøpekraft de siste åtte årene.

Eksempelhusholdningen i LOs boligindeks viser en familie med to voksne i vanlige yrker med vanlige lønninger; en helsefagarbeider og en tømrer.

https://www.lo.no/hva-vi-mener/boligpolitikk/nyheter-om-boligpolitikk/los-boligindeks/

Det er særlig barnefamilier som har fått redusert boligkjøpekraft siden 2015. Kjøpekraften har også falt blant par uten barn, men ikke i like stor grad. Enslige helsefagarbeidere hadde lav i kjøpekraft både i 2015 og 2023.

– Vi trenger en boligpolitikk for arbeidsfolk. Boligpolitikken må igjen bli en sentral del av vår velferds- og fordelingspolitikk, mener LO.

Nær umulig å kjøpe i byene

En småbarnsfamilie med vanlige yrker og lønninger har altså knapt råd til å kjøpe i byene nå. Det er fortsatt vanskeligst å få kjøpt i Oslo, men kjøpekraften har også falt kraftig i de andre utvalgte byene i indeksen: Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Tromsø.

– Gapet mellom boligpris og inntekt økt drastisk og blitt alt for stort for veldig mange, sier Sæther.

Husholdningen taper vesentlig kjøpekraft på å ha barn, og LOs kartlegging viser at man er nødt til å kjøpe bolig før man etablerer en familie, dersom man vil komme seg inn på boligmarkedet.

Vanskeligere i distriktene

Samtidig som barnefamiliene blir presset ut av byene, blir det stadig vanskeligere for dem å kjøpe i distriktene.

I 2015 kunne en småbarnsfamilie med to barn kjøpe de fleste boligene i distriktene. I 2023 kan denne familien kjøpe under halvparten.

– Det viser en bekymringsfull trend som ikke kan fortsette, avslutter LO-sekretær Kristin Sæther.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *