Emilie (23) er en av de unge stemmene publikum blir kjent med i dette prosjektet. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Unges historier blir valgstoff på skolen

Mange unge opplever at politikk ikke angår dem. Nå har NRK og Tenk slått kreftene sammen for å gjøre denne målgruppen bedre rustet frem mot kommune- og fylkestingsvalget. De unges historier blir et eget undervisningsopplegg i ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet.

Tenk, som er skoleavdelingen til Faktisk.no, jobber med å utvikle undervisningsressurser til bruk i grunnskolen og videregående skole. NRK og Tenk har nå inngått et samarbeid i forbindelse med valget.

Prosjektet har fått navnet «Livet nå». Målet er å gi de unge verktøy til å navigere seg rundt i et stadig mer fragmentert informasjonslandsskap.

– «Livet nå» gir konkrete og nærliggende eksempler som kan bidra til å bygge en bro mellom det unge møter i skolen, det de møter i mediene og ikke minst i egen hverdag. Gjennom dette samarbeidet med NRK får vi muligheten til å rette fokus mot hvordan lokalpolitikk kan påvirke den enkeltes liv, og sette det i en konkret sammenheng med kildebevissthet og kritisk mediebruk, sier Marte Foldvik-Høgås, fagansvarlig i Tenk.

Artikkelserie på NRK.no

Undervisningsopplegget er basert på NRK-prosjektet med samme navn. I dette saksuniverset har NRKs journalister snakket med unge velgere om hva som angår dem og hva de er opptatt av i forbindelse med valget.

– Mange av de unge vi har snakket med sier at politikk ikke angår dem. Det viser også tallene fra Statistisk sentralbyrå ved forrige kommunevalg. Kun 47 prosent av andregangsvelgerne stemte den gang. Derfor har vi snakket med unge mennesker om hva de er opptatt av. De nevner blant annet utdanning, helse, familierelasjoner, kjærlighet og mye mer. Vi håper deres historier vil vekke interessen for politikk hos de unge, sier Anne Karin Pessl-Kleiven, publiseringssjef i NRK Oslo og Viken. Hun leder mangfoldsgruppen i dette distriktskontoret, som har laget artikkelserien «Livet nå».

I denne artikkelserien blir publikum blant annet litt bedre kjent med Emilie (23). Hun er én av ti unge mennesker NRK har snakket med i prosjektet «Livet nå».

– Jeg har alltid vært rød, helt til jeg ble syk selv. Høyre-siden satser mer på privat helse. Jeg har prøvd begge deler, og det private er bedre. Jeg føler jeg står i en skvis, sier Emilie.

Lav valgdeltakelse blant innvandrere

Blant innvandrere er valgdeltakelsen enda lavere. Av de som har norsk statsborgerskap er det 40 prosent som stemmer, mens andelen er kun på 30 prosent blant utenlandske statsborgere.

Barn av innvandrere har også lavere valgdeltakelse enn barn med etnisk norske foreldre.

– Vi ønsker derfor å vise frem mangfold i alt vi gjør, også i dette prosjektet. Vi skal speile befolkningen, slik at innholdet vårt er relevant for alle, forteller Pessl-Kleiven.

Både artikkelserien på NRK.no og undervisningsopplegget til Tenk blir publisert torsdag 10. august.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *