Deler av medisinstudiet kan tas i Agder ved Sørlandet sykehus. Foto: Åsne Rambøl Hillestad, UiO. UiO

To nye søkealternativ for medisinstudiet ved UiO

For første gang kan de som søker seg til medisinstudiet høsten 2024 ved Universitetet i Oslo (UiO) søke seg til UiO Campus sør.

For første gang kan de som søker seg til medisinstudiet høsten 2024 ved Universitetet i Oslo (UiO) søke seg til UiO Campus sør.

Medisinstudiet får to nye søknadsalternativer gjennom Samordna opptak fra 2024, i tillegg til de to eksisterende i Oslo. Søkere kan velge mellom:

  • Medisin høst: studiested Oslo
  • Medisin vår: studiested Oslo
  • Medisin høst: studiested Oslo og Kristiansand
  • Medisin vår: studiested Oslo og Kristiansand

Totalt blir det da fire alternativer en søker kan velge mellom. Ved å velge UiO Campus sør studerer du de tre første årene i Oslo. Deretter bytter du studiested og studerer videre på UiO Campus sør lokalisert på Sørlandet.

– UiO har jobbet lenge og systematisk med å sikre dette desentraliserte tilbudet, og vi er veldig glade for at det nå er på plass, sier rektor Svein Stølen.

UiO Campus sør ble etablert i 2023 og det er nå to studentkull av medisinstudenter ved Sørlandet sykehus HF. Det desentraliserte tilbudet ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo støtter opp under Grimstadutvalgets anbefaling om å utdanne flere leger i Norge.

– Vi er veldig glade for de fantastiske tilbakemeldingene vi har fått fra studentene ved UiO Campus sør. Det er også morsomt å jobbe med Sørlandet sykehus – hele organisasjonen står på for at medisinutdanningen skal bli strålende, og selvsagt for å friste nyutdannede leger til å fortsette å jobbe ved sykehuset og i regionen, sier Magnus Løberg, studiedekan for profesjonsstudiet medisin ved Det medisinske fakultet, UiO.

Universitetet i Oslo og Sørlandet sykehus HF har med UiO Campus sør lagt til rette for bedre rekruttering av leger til sykehus og kommunene i Agder. Studentene får god klinisk undervisning og tett faglig oppfølging av lokale universitetslærere – både på sykehusene og i kommunene.

 Både sykehuset og kommunene i Agder står overfor store rekrutteringsutfordringer. Dette er en nasjonal utfordring. Vi må derfor i større grad utdanne vårt eget helsepersonell. Vi har prioritert samarbeidet med UiO om desentral medisinutdanning som et viktig bidrag for å sikre Agders befolkning gode helsetjenester også i fremtiden. Det har vært et flott samarbeid, og det er stort engasjement i helseforetaket om dette, sier Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *