Fire sparebankstiftelser gir 24 millioner til forskning ved USN

Fire sparebankstiftelser går sammen og gir 24 millioner til forskning på utenforskap og verdiskaping ved Universitetet i Sørøst-Norge. SpareBank1 stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg, Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde går sammen for å støtte forskningsarbeid som skal komme mange i samfunnet til gode. Prosjektgaven på 24 millioner kroner til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) […]

Tar grep for enklere brukthandel

Brukthandelloven gjør det tungvint for næringslivet å satse på gjenbruk. Regjeringen foreslår å oppheve loven. Dagens regelverk for brukthandel stiller en rekke krav til butikker som selger brukt. Både butikken og selgerne må godkjennes av politiet, alle varer som kommer inn må loggføres i en fysisk protokoll, og varene må oppbevares i to uker før […]