Sykefraværet fortsetter å øke – forebygging er viktig

Sykefraværet har økt gradvis siden 2019. I tredje kvartal var det legemeldte sykefraværet i Vestfold og Telemark 5,1 prosent.

Vestfold og Telemark hadde litt høyere sykefravær enn gjennomsnittet i landet som var på 4,8 prosent.

– Sykefraværet har ikke gått ned etter pandemien, men fortsetter å øke. Med økende sykefravær blir forebyggende tiltak ekstra viktige, sier Marit Gogstad som er avdelingsdirektør ved NAV Arbeid og helse i Vestfold og Telemark.

Ulike diagnoser for unge og eldre

Mens psykiske lidelser var årsak til mesteparten av sykefraværet for de under 30 år, var muskel og skjelettlidelser årsaken til mesteparten av sykefraværet for de over 50 år.

– Mye av sykefraværet skyldes lettere psykiske lidelser. Disse lidelsene krever ikke behandling i spesialisthelsetjenesten, men det er en økning av henvendelser til kommunale psykiske helsetilbud. Det er viktig for de med lettere psykiske lidelser å holde seg i aktivitet og helst kombinere dette med arbeid så tidlig som mulig, sier Gogstad. 

Eldre befolkning

Prognoser fra statistisk sentralbyrå viser at det allerede ved årsskiftet vil bli flere eldre over 65 år enn yngre under 20 år i Vestfold og Telemark.

– Vi blir en stadig eldre befolkning og sykefraværet øker med alderen. Med en mindre andel av befolkningen i arbeidsfør alder i framtiden, vil det blir ekstra viktig at arbeidslivet tilrettelegger for at flere kan stå i arbeid så lenge som mulig, sier Gogstad.

Det er viktig å jobbe forebyggende

Det var høyest sykefravær blant de som jobber i helse- og sosialtjenester, hvor det legemeldte sykefraværet var 7 prosent.

– Å jobbe for å få ned sykefraværet er viktig, og en prioritering for NAV. Mange NAV-ansatte hjelper bedrifter med å jobbe forebyggende for å få ned sykefraværet hver eneste dag. Dessuten finnes det mye nyttig informasjon og enkle digitale verktøy som bedriftene selv kan bruke. Mye av dette finner du på idebanken.no, sier Gogstad.

Stor variasjon mellom kommunene

Sykefraværet i fylket varierer mellom kommunene. Høyest sykefravær var det i Kragerø og Skien med 5,7 prosent. I Tokke var sykefraværet lavest med 3,3 prosent.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *