Olav Kasland i Forbrukerrådet. Foto: John Trygve Tollefsen

Student og leid bolig? Nå bør du sjekke boligen for feil og mangler

Nå har studiene startet opp ved flere læresteder i landet. Har du som student allerede fått deg et sted å bo, bør du sjekke boligen for feil og mangler så tidlig som mulig og dokumentere dem. Da reduserer du faren for konflikt med huseieren, råder Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet frykter at den høye temperaturen i utleiemarkedet gjør at mange studenter forhaster seg når de leier bolig. Det kan gi en dårlig start på studietilværelsen.

Ifølge en representativ undersøkelse Forbrukerrådet gjennomførte tidligere i sommer, har halvparten av de spurte leid bolig uten å ha sett den først.  7 av 10 vurderer å gjøre det samme neste gang de flytter.

– Har du leid en bolig usett bør du så raskt som mulig sjekke boligen for feil og mangler. Huseier har hovedansvaret for vedlikeholdet av boligen, så fremt dere ikke har avtalt noe annet. Som leier har du også et ansvar for å holde boligen i stand, sier Olav Kasland, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Dokumenter feil og mangler

De siste ukene før studiestart har Forbrukerrådet fått flere henvendelser fra studenter som ønsker råd på hvordan de skal gå fram med en klage. Muggskader på bad er en av de vanligste henvendelsene.

– Oppdager du skader, feil og mangler må du dokumentere dem. Ta bilder og send en skriftlig klage til huseieren.  Blir dere ikke enige, kan du ta saken videre til Husleietvistutvalget, sier fagdirektøren.

På Forbrukerradet.no finner du standardskjemaer som hjelper deg å dokumentere skader på boliger ved  inn- og utflytting. Her finner du også standardisere klagebrev.

Bruk husleiekontrakt

Å undertegne kontrakt er noe av de viktigste du kan gjøre når du leier bolig.

– Har du fortsatt ikke kontrakt, bør du undertegne så snart som mulig. Med en skriftlig kontrakt blir det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om. En kontrakt gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt. Ønsker du som leietaker skriftlig kontrakt, har du krav på det, sier Olav Kasland.

Med Forbrukerrådets husleiekontrakt er du sikret at leieforholdet reguleres etter reglene i husleieloven.

Bor du i studentkollektiv, bør alle skrive under den samme husleiekontrakten.

– Hvis bare ditt navn står på kontrakten, vil du ha eneansvar overfor huseieren. Når alle skriver under, er alle solidarisk ansvarlige. Det betyr at huseieren kan velge hvem hen vil fremme krav mot hvis for eksempel noen ikke betaler husleia. Dersom hver enkelt bare skal være ansvarlig for sin del, må det komme tydelig fram i kontrakten, sier Olav Kasland.

Vær obs på eventuell bindingstid

Noen utleiere ønsker at du skal binde deg til å betale leie i mer enn tre måneder, selv om du ønsker å si opp kontrakten av legitime grunner.

– Etter dagens regelverk kan utleier kreve at du binder deg til å betale leie i mer enn tre måneder. Det er lov, men kan bli vanskelig for deg hvis du får en uforutsett grunn til å flytte. Her jobber Forbrukerrådet med å endre loven. Enn så lenge må du selv vurdere om du har råd til å inngå en slik avtale, sier han.

Krev depositumkonto

Fagdirektøren i Forbrukerrådet kan også opplyse om at uenighet rundt depositum er en gjenganger når studenter tar kontakt med dem.  Depositum skal settes inn på en egen depositumskonto i leietagerens navn for å sikre en ryddig prosess i tilfeller der utleieren mener at det er oppstått en skade.

– Her ser vi at mange utleiere ikke gjør som de skal, og heller setter pengene inn på egen konto. Da mister du som leietaker kontrollen over store kronebeløp, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Olav Kasland.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *