Landsjef Arild Andersen i Handelsbanken.

Stor privatvekst for Handelsbanken med nye foreningsavtaler

2023 ble avsluttet med betydelig vekst i privatmarkedet, som bidro til vekst i inntekter og resultat. –  Vi har gjort investeringene for vekst, og nå kommer kundene, sier landsjef Arild Andersen i Handelsbanken.

Avtalene med Akademikerne Pluss og Tekna, som ble inngått i juni, ga effekt også før avtalestart 1. januar 2024: Handelsbanken Norge fikk i 4. kvartal en utlånsvekst på 3,7 prosent og innskuddsvekst på 4 prosent i privatmarkedet. Kvartalet ga flere tusen nye kunder.

Handelsbanken Norge (mill kroner) 2023 Endring vs 2022
Inntekter 5.338 +10 %
Resultat før tap 2.950 +3 %
Tap 36*
Driftsresultat 2.648 +8 %
Rentabilitet 9,5 -1
Handelsbanken Norge (mill kroner) 4. kv. 2023 Endring vs 4 kv. 2022
Inntekter 1.410 +14 %
Resultat før tap 776 +14 %
Tap -33
Driftsresultat 650 +8 %
Rentabilitet 8,7 -1,2

Attraktivt tilbud gir tusenvis av nye kunder

–  Det er gledelig at tusenvis av foreningsmedlemmer har valgt Handelsbanken på kort tid. Totalen av konkurransedyktige vilkår på sparing og lån, gode digitale løsninger og Handelsbankens tilbud om lett tilgjengelig personlig rådgivning og hjelp, slår an, sier landsjef Arild Andersen.

Veksten har fortsatt inn i 2024: I januar fikk Handelsbanken 11.000 nye privatkunder, som alle er tatt inn i banken med korte svar- og behandlingstider. Utlån til bedriftsmarkedet økte 1,3 prosent i ferde kvartal, som ga samlet utlånsvekst for banken på 2,2 prosent til 314,2 milliarder kroner i kvartalet. Fondsvolumet økte 6,6 milliarder kroner til 41 milliarder, hvor netto nytegning var 2,3 milliarder kroner.

14 prosent inntektsvekst

Fjerde kvartal 2023 endte med inntekter på 1,4 milliarder kroner (+ 14 prosent) og driftsresultat på 650 millioner kroner (+ 8 prosent).  

2023 ble gjort opp med 10 prosent inntektsvekst til 5,3 milliarder kroner. Driftsresultatet ble 2,6 milliarder kroner, opp 8 prosent.

Tapene er lave: Tapsavsetning på 33 millioner kroner i fjerde kvartal (tapsgrad på 0,03 prosent), men tilbakeføring av tap på 36 millioner kroner for året som helhet.

– De lave tapene speiler at banken har svært solide kunder, sier Andersen.

Investerer for vekst

Resultatet preges av økte investeringer. Banken investerer betydelig i nytt digitalt kundetilbud, samtidig som bemanningen er økt fra 850 til 1000 medarbeidere i løpet av 2023.– Vi investerer i et enda bedre kundetilbud som samtidig effektiviserer driften. Samtidig rigger vi oss for fremtiden ved å styrke rådgivningstilbudet vårt og profesjonalisere sentrale funksjoner ytterligere. Strategien handler om vesentlig og lønnsom vekst i det norske markedet, sier Andersen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *