Fjellskjæringene ved E18 Hemtunnelen skal sikres, og en del av elektroutstyret inni tunnelen skal skiftes ut. Mens arbeidet pågår vil trafikken bli ledet i det andre tunnelløpet.

Stenger ett løp i E18 Hemtunnelen for elektro- og rassikringsarbeid

I til sammen åtte uker vil trafikken gå i ett løp i Hemtunnelen ved Tønsberg. Søndag kveld starter omleggingen av trafikken.

Søndag kl. 21.00 starter omleggingen av E18-trafikken. Da vil det bli omkjøring i noen timer før trafikken blir ledet over det i nordgående feltet.

Elektro- og rassikringsarbeid starter først i sørgående løp og vil pågå i fire uker. Deretter flyttes arbeidet over til nordgående løp. Også er arbeidet beregnet til å vare i fire uker.

– Da vi holdt på med fjellsikringsarbeidet langs E18, ventet vi bevisst med arbeidet utenfor Hemtunnelen slik at vi kunne samkjøre det med elektroarbeidet. Dette for å unngå å stenge tunnelen mer enn nødvendig, sier Tore Jan Hansen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Etter til sammen åtte uker med arbeid, vil E18 Hemtunnelen åpne som normalt igjen til midten av mai.

Tunnelen får nytt LED-lys

Nå skal arbeidet med fjellskjæringene sluttføres. Fjellpartier skal sikres, og i tillegg skal fjellparti over portalen på sørsiden av tunnelen sikres. To lag vil jobbe i hver sin ende av Hemtunnelen.

– Dette er arbeid som krever at tunnelen er stengt. Planen var i utgangspunktet å utføre dette i 2022, men vi flyttet det av hensyn til trafikkavviklingen. Geologer vurderte dette til å være trygt, forklarer Hansen.

Inne i Hemtunnelen blir det vedlikehold av elektroutstyr. Dette skal utføres i både sørgående- og nordgående løp.

– Belysningen skal byttes ut med LED-lys, det gamle kameraovervåkingssystemet skal byttes ut med nytt, det blir satt inn nye nødskap, og fiberanlegget og forsyningstavler skal utbedres.

Politiet med på planleggingen

E18 ved Tønsberg er en veg med høy fart og mellom 20000-30000 biler i døgnet. Sist det ble utført vegarbeid i E18 Hemtunnelen i 2021, skjedde det flere ulykker. Farten var høy og flere biler havnet i putebilene som var satt ut.

– Vi har hatt en god dialog med politiet for å sikre god trafikkavvikling, og vi har diskutert ulike løsninger. Vi oppfordrer sterkt alle trafikantene til å følge skiltingen og vise hensyn. De som er på jobb for Statens vegvesen skal være trygge. Samtidig skal trafikantene også komme seg trygt frem. Så vær så snill, senk farten og vis hensyn, oppfordrer Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *