Snart salg: Hvilken førpris skal gjelde?

De nye reglene innebærer at salgsmarkedsføring må inneholde opplysninger om varens førpris. Med førpris menes den laveste prisen den næringsdrivende har anvendt de siste 30 dagene før salget startet. Rabatten som markedsføres skal beregnes ut fra denne prisen.

Før et salg annonseres, må den næringsdrivende altså undersøke egen prishistorikk for å finne ut hvilken pris som er den laveste anvendte prisen de siste 30 dagene. Priser som er tilbudt til medlemmer av kundeklubben de siste 30 dagene skal tas med i denne beregningen.

Individuelle priser, slik som bursdagsrabatt, bryllupsrabatt eller en rabatt som gis som plaster på såret til en misfornøyd kunde, kan imidlertid holdes utenfor beregningen av hva som er laveste pris siste 30 dager.

Næringsdrivende som skal oppgi førpris i markedsføringen kan for eksempel skrive «førpris», «før» eller «laveste pris siste 30 dager». De nye reglene innebærer at referanseperioden ikke kan være kortere enn 30 dager. Reglene er imidlertid ikke til hinder for at næringsdrivende kan ta utgangspunkt i en lengre referanseperiode. En førpris kan f.eks. være den laveste prisen de siste 60 dagene, slik at det i markedsføringen står «laveste pris siste 60 dager». Det er en forutsetning at førprisen som oppgis faktisk er den laveste prisen i denne perioden.

De nye reglene stiller ingen krav til hvor lenge førprisen må ha vært anvendt – utover at det skal være den laveste prisen de siste 30 dagene.

Næringsdrivende kan markedsføre salg selv om den aktuelle varen ikke har blitt omsatt tidligere.

Vær oppmerksom på at det er laveste pris i den relevante salgskanalen som danner grunnlaget for førprisen. Det vil si at en næringsdrivende som bruker ulike priser i fysisk butikk og på nett, ikke kan oppgi samme førpris i de to salgskanalene.

Når skal du oppgi førpris?

Plikten til å oppgi førpris gjelder både ved kortvarige salg og i tilfeller hvor prisnedsettelsen markedsføres over en lengre periode (f.eks. der en vare er utgående og derfor selges til redusert pris frem til den er sluttsolgt).

De nye reglene innebærer kun en plikt til å informere om førpris dersom prisnedsettelsen annonseres – altså dersom forbrukerne informeres om at prisene er nedjustert. Næringsdrivende som nedjusterer sine priser uten å markedsføre eller informere om dette på andre måter, trenger altså ikke oppgi førpris.

Et salg kan annonseres på ulike måter. Eksempler på budskap som typisk oppfattes som salgsmarkedsføring er: «-50 %», «Få 200 kr i avslag på alle bukser», «Black Friday-priser», «SALG», «Denne helgen får medlemmer av kundeklubben 20 % på alle jakker» og «Få 20 % rabatt på en valgfri vare ved bruk av koden XYZ». Så lenge markedsføringen gir inntrykk av salg, må det informeres om førpris.

Plikten til å oppgi førpris gjelder både ved salgsmarkedsføring av én enkelt vare, utvalgte varer/varegrupper eller der salget omfatter hele varesortimentet.

Dersom en annonse markedsfører rabatt på en hel varegruppe/hele sortimentet, uten at enkeltvarer fremheves i selve annonsen, er det tilstrekkelig at informasjon om førpris kun fremgår der varen selges – enten på eller i umiddelbar nærhet av varen. Dersom én eller flere enkeltvarer fremheves i annonsen, skal førprisen på de fremhevede varene også fremgå av selve annonsen.

Bruk av førpris når rabatten gradvis økes

Det er adgang til å øke rabatten progressivt underveis i samme kampanje, dvs. at næringsdrivende kan øke rabatten, men likevel vise til samme førpris som da salget startet. Forutsetningen er at det er snakk om en sammenhengende kampanje.

Merk at salgsdagene i november (Singles Day, Black Friday og Cyber Monday) ikke er å anse som en sammenhengende kampanje, med mindre tilbudet faktisk er gjeldende hele denne perioden. Forbrukertilsynet anbefaler at næringsdrivende som eventuelt velger å kjøre et sammenhengende salg fra Singles Day t.o.m. Cyber Monday, informerer tydelig om salgskampanjens lengde, slik at forbrukerne ikke blir villedet. I den forbindelse er det også viktig å ikke gi feilaktig inntrykk av at tilbudet er begrenset til Singles Day, Black Friday eller Cyber Monday.

Unngå villedende markedsføring

De nye reglene innebærer en plikt til å oppgi førpris ved markedsføring av salg på varer. Videre fastslår reglene hva en førpris er (laveste pris siste 30 dager). Det er likevel viktig å huske på at selv om disse kravene overholdes, så kan det være andre aspekter som gjør at salgsmarkedsføringen likevel anses villedende etter markedsføringsloven §§ 6-8. Dette beror på en konkret vurdering.

Det kan for eksempel anses villedende dersom:

  •  salget varer for lenge (et salg som f.eks. varer i 2-3 uker vil sjeldent være problematisk).
  • markedsføringen gir uriktig/manglende informasjon om salgskampanjens lengde eller avvikende salgsperioder (f.eks. ved markedsføring av et helgetilbud, men hvor enkelte varer også er på salg den påfølgende uken)
  • markedsføringen gir uriktig/villedende informasjon om hvilke varer som er omfattet av salget
  • markedsføringen ikke informerer om viktige begrensninger i tilbudet

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *