Bjørn Tore Gjertsen blir senterleder for det nye KG Jebsen-senteret for myeloid blodkreft. Foto: Eddy Grønset, Blodkreftforeningen

Satser storstilt på bedre behandling av blodkreft

Etter få timer kan kreftcellene selv fortelle om behandlingen virker. UiBs nye K.G. Jebsen-senter for blodkreft skal gi løfte diagnostikk og behandling til neste presisjonsnivå.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen bevilger 21 millioner til en storsatsning på kreft-forskning. Universitetet i Bergen følger opp med betydelige midler til forskningen ved senteret. Senteret har derfor et budsjett på 43 millioner totalt over de neste fem år.

Det er professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus som er senterets leder.

Kreftsykdom rammer ca. 30.000 mennesker i Norge hvert år, og mer enn 10 millioner i verden dør hvert år av kreft. Kreft er nå den største dødsårsaken globalt og øker raskt med økende levealder. Behandlingen for de fleste aggressive kreftformer er utilstrekkelig.

Kan endre kurs umiddelbart

Hovedmålet med det nye K.G. Jebsen-senteret for myeloid blodkreft er å utvikle diagnostikk på enkeltcellenivå som avdekker respons på behandling etter timer og dager, og bruke denne informasjonen til å optimalisere eller erstatte den planlagte behandlingen.

– Vi skal utvikle metoder for å avdekke behandlingens funksjon på og i kreftcellene. Vår forskning tyder på at kreftcellene avslører manglende respons timer og dager etter start på behandlingen. Dette betyr at vi kan optimaliser eller skifte behandling umiddelbart, og ikke vente uker eller måneder før kursendring i behandling. Vår forskning tyder på at kreftcellene selv forteller om behandlingen er optimal, forteller senterleder Gjertsen.

– Vi vil utvikle diagnostikk og behandling som følger identiteten til de enkelte kreftcellene nøye. Samtidig kan vi hente ut informasjon om immunceller og støtteceller som påvirker behandlingseffekt. Samlet vil vi ha informasjon om den enkelte pasient som skal gi mulighet til en mer nøyaktig og dynamisk skreddersøm av behandlingen.

Starter nye behandlingsstudier

Senteret skal også øke tilbudet til leukemi-pasienter om å delta i behandlingsstudier. Senteret vil arbeide for styrking av Norsk og Nordisk samarbeid på blodkreftforskning gjennom nye behandlingsstudier.

– Behandling av leukemi har vist vei i utvikling av kjemoterapi, målrettet behandling med tabletter, og avansert immunterapi og celleterapi. Senteret vil bygge på disse erfaringene og vi håper at den endelige leveransen vil være ny diagnostikk og banebrytende behandlinger som kan gjøre en tydelig forskjell for mennesker med kreft, sier Gjertsen.

I tillegg til Gjertsen får to andre forskere status som Principal Investigators (PI) i senteret: Professor Simona Chera, Klinisk institutt 2, UiB, og professor vind Dale Valen, Institutt for biovitenskap, UiO.

– Senteret vil utgjøre en vesentlig forskjell

Blodkreft kommer i mange former, hvor noen typer har fått helbredende behandling mens andre typer ikke har effektiv behandling. – Det er virkelig gode nyheter at det nå etableres et senter som kan gi bedre presisjon i diagnostikk og behandling. Den nasjonale og internasjonale profilen til senteret tror vi er viktig for å gi bedre behandling for de som har blodkreft, og være en støtte for deres pårørende og samfunnet ellers, sier styreleder Olav Ljøsne i Blodkreftforeningen.

– Kreftforeningen har stor tro på at etableringen av Norges første kreft-forskningssenter som strekker seg forbi konvensjonell diagnostikk som vevs- og gen-analyser. Vi trenger nye metoder som øker presisjon i behandlingen og som kan redusere giftige effekter, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Kraftfullt spleiselag

K.G. Jebsen-sentrene kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet til pasientbehandling. Det nye senteret bygger på samarbeid mellom sterke fagmiljøer ved Haukeland universitetssykehus og UiB og er et kraftfullt spleiselag mellom institusjonene og stiftelsen. Senteret har ambisjoner om å levere ny banebrytende diagnostikk og behandling – det setter standarden for arbeidet ved senteret og er gode nyheter for kreftpasienter.–  Vi gratulerer med det nye senteret i Bergen og gleder oss til å få følge med fremover, sier Anne Marie Haga, konstituert daglig leder i stiftelsen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *