Medisinsk fagansvarlig Marius Taran, senterleder Nina Firing og onkolog Mari Paulson ved Sykehuset i Vestfold. Foto: Sykehuset i Vestfold

Rekordmange overlever brystkreft

Prognosene for å overleve brystkreft har aldri vært bedre. Den relative overlevelsen etter fem år er 92,9 prosent ved sykehusene i Helse Sør-Øst.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. I fjor var det om lag 4.200 kvinner som fikk påvist brystkreft i Norge, og det er høyeste tallet som noen gang er registrert. Deres sjanser for å overleve er svært gode, viser tall fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft.

– Andelen kvinner som overlever brystkreft har økt gradvis de siste årene, og økningen er i stor grad et resultat av tidlig oppdagelse av brystkreft og enda bedre behandling, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng.

I 2009 var den relative overlevelsen for brystkreft i Helse Sør-Øst 88 prosent. De siste tallene viser at sjansene for å leve etter fem år har økt med nesten fem prosentpoeng. Den positive utviklingen gjelder også for de andre helseregionene, og det er små regionale forskjeller.

Ved Sykehuset i Vestfold er de godt fornøyd med de nye tallene.
– Det viser at det fungerer i alle ledd. Kvinner selv, fastleger, patologer og brystsenteret. Hele kjeden bidrar til overlevelsesraten og skal ha æren, forteller onkolog Mari Paulson, medisinsk fagansvarlig Marius Taran og senterleder Nina Firing ved senter for kreft og blodsykdommer ved Sykehuset i Vestfold.

De påpeker at slike forløp handler om at alle er avhengige av hverandre, og de trekker også fram samarbeidet med Vestre Viken som hever den kirurgiske delen av behandlingen.

– Dette handler virkelig om teamarbeid, hvor alle bidrar. Vi har det travelt, men trigges av å få det til, sier Taran.

Tidligere var behandling av brystkreft ganske lik for alle. De senere årene har behandlingen blitt stadig mer tilpasset hver enkelt pasient.
– Dette er en utvikling som vil fortsette, og som vil bedre prognosene ytterligere, sier Ulrich Spreng.

Han sier at det jobbes systematisk og godt med kreftbehandling ved norske sykehus, og at sykehusene er flinke til å samarbeide om både behandling og forskning.

Fem års relativ overlevelse etter brystkreft i Helse Sør-Øst (2009-2022)

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *