Synsundersøkelsen som optiker gjennomfører, kartlegger barns behov for briller (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Regjeringen kutter i brillestøtten til barn

Optikerbransjen reagerer på at Regjeringen fra 1. juli kun øker satsene for brillestøtte til barn med 2,7 prosent, mindre enn halvparten av konsumprisveksten på 6,7 prosent. I praksis blir dermed støtten redusert.

Brillestøtteordningen som ble innført i fjor for å hjelpe familiene og barna som trenger det mest, var allerede svært nøktern. Nå blir den dårligere. Det er vanskelig å forstå at Regjeringen velger å kutte i ordningen mens økonomien blir strammere for folk flest. Mange av dem som trenger brillestøtten, er også blant dem som rammes hardest av dyrtid, økte priser og høyere renter, sier daglig leder Tina Alvær i Optikerbransjen.

Satsene justeres opp i snitt med 2,7 prosent, som er langt under oppgangen i konsumprisveksten, som ifølge Statistisk Sentralbyrå steg med 6,7 prosent fra mai i fjor til mai i år.

– Ville du godtatt en lønnsvekst på 2,7 prosent i år, spør Tina Alvær, som mener det tydelig illustrerer at støtten til barnebriller nå svekkes.

Var en seier

Brillestøtteordningen var et resultat av Hurdalsplattformen og budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV, og skulle sikre dem som falt ut av den tidligere ordningen for behandlingsbriller, samt omfatte langt flere enn tidligere. Ordningen ble utvidet til å gjelde rundt 140.000 flere barn med den nye ordningen.

– Støtte til barnebriller var en seier for barnefamiliene. Det ga en anerkjennelse av hvor viktig synet er i oppveksten og at det offentlige har et ansvar for det. Som bransjeorganisasjon ser vi at ordningen dessverre lider under lave satser, som nå i praksis blir enda lavere, sier Tina Alvær.

Ukorrigerte synsproblemer og synsproblemer som ikke avhjelpes med briller bidrar til at barn og unge faller utenfor både på skolen og i lek. For barna betyr dette manglende sosial og intellektuell utvikling med irreversible og livslange konsekvenser så vel sosialt som økonomisk. For samfunnet er det en stor byrde med betydelige kostnader.

Uforståelig kutt

Det er samtidig store ubrukte beløp igjen i brillestøtteordningen. Det ble bevilget 220 millioner over statsbudsjettet i fjor, men i revidert nasjonalbudsjett er posten mer enn halvert.

Da rimer det dårlig at regjeringen nå ikke engang øker satsene tilsvarende prisindeksen for resten av samfunnet.

Ordningen er kun et tilskudd fra det offentlige som innebærer at de fleste fortsatt må ta en stor del av regningen til briller til barna selv.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *