Even Bolstad og Harald Djupvik.

Ny arbeidslivsundersøkelse: Ingen stor frykt for at AI skal gjøre arbeidsplasser overflødige

Ifølge HR Norge og Kantars halvårlige arbeidslivsundersøkelse, Alx, er det veldig få som mener at kunstig intelligens kan true jobb eller karriere. Men mange ansatte mener at norske virksomheter ikke har nok kunnskap om hvordan AI skal brukes.

En av fire av de spurte i undersøkelsen mener AI vil bidra til å forenkle arbeidshverdagen. To av ti mener AI vil kunne påvirke bransjen de jobber i negativt de kommende årene. 18 prosent er redd for at mange arbeidsplasser i bransjer de jobber i forsvinner helt, men kun 11 prosent er redd for at deres egen jobb vil bli overflødig de neste fem til ti årene.

-De som har mest kunnskap om AI og som allerede bruker det aktivt er også er dem som er mest redd for de negative konsekvensene, både på vegne av seg selv og for egen virksomhet. For øyeblikket utgjør det riktignok kun fem prosent av de yrkesaktive, men det betyr at etter hvert som kunnskapen sprer seg, så vil redselen spre seg på samme måte. Størst redsel for negative effekter er det innenfor bransjene media, reklame, bank, finans, varehandel, transport og samferdsel, sier organisasjonspsykolog i Kantar, Harald Sørgaard Djupvik.

Ledere mangler kunnskap 

34 prosent mener utviklingen vil gå så fort at egen arbeidsgiver ikke får med seg «truslene» AI fører med seg. Andre undersøkelser har allerede vist at 9 av 10 virksomheter ikke har utviklet egne retningslinjer for bruk av AI. Denne undersøkelsen viser på samme måte at ledelsen i norske virksomheter ikke er tydelige på hvem som har ansvaret for hvordan AI skal brukes.

-Ledelsen undervurderer hvordan bruken av AI kommer til å påvirke arbeidsplassene. Vi har en vanvittig endringsprosess foran oss dersom vi skal klare å utnytte mulighetene kunstig intelligens har, men ansatte er ikke trygge på at ledelsen har nok kunnskap om det. Man må starte med kunnskapsbygging i hele organisasjonen og ledelsen må lede an, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Frykter sikkerhetsaspektet ved bruk av AI

På grunn av ledelsens manglende kunnskap om AI er det mange ansatte som frykter for virksomhetens sikkerhet, viser undersøkelsen. At data kommer på avveie, manglende transparens, virksomhetens manglende forståelse for AI og feil og feilslutninger fra AI-algoritmer er de største bekymringene. Men også manglende personvern og sikkerheten ved å oppbevare store mengder personlige data er en bekymring ansatte har.

-Økt kunnskap vil gi innsikt som igjen kan gi større muligheter for virksomhetene til å se på mulighetene bruk av AI kan gi. Det som også bekymrer meg med funnene i denne undersøkelsen er at det er de som har lavest utdannelse, også er de som har minst bekymring for det som ligger foran oss. Dette er selve oppskriften på et økt klasseskille. Her gjelder det mer enn noen gang at alle skal med, sier Bolstad.

Bolstad roser regjeringen som setter i gang en milliardsatsing på kunstig intelligens.

-Forskningsinnsatsen på kunstig intelligens intensiveres kraftig de neste fem årene. Det vil blant annet gi større innsikt i hvilke konsekvenser AI har, i tillegg til verdifull kunnskap om nye digitale teknologier og muligheter for innovasjon i arbeidslivet. Det vil ha enorm betydning for det norske samfunnet og arbeidslivet. Men ansvaret ligger altså ikke kun hos regjeringen. Her må virksomhetene og ansatte selv ta tak. Med AI og mulighetene som dette gir oss, kan vi utnytte den kompetansen vi har på en langt bedre måte enn vi gjør vi dag. Dette er helt nødvendig når vi går tom for folk før vi går tom for penger, sier Bolstad.

  Dette mener norske arbeidstakere at AI vil kunne hjelpe med i arbeidshverdagen:

 • 48% mener AI vil bidra til å gjøre det lettere å kommunisere på andre språk
 • 39% mener AI vil bidra til å øke cybersikkerheten
 • 37% mener AI vil forbedre kvalitetskontrollprosesser
 • 33% mener AI vil bidra til å identifisere og håndtere digitale og fysiske sikkerhetsrisikoer
 • 32% mener AI vil bidra til å forbedre dataanalyser
 • 30% mener AI vil bidra til å ta bedre beslutninger
 • 28% mener AI vil automatisere repeterende, monotone og tidkrevende oppgaver
 • 25% mener AI vil til å optimalisere arbeidsflyten og øke produktiviteten
 • 25% mener AI vil kunne være en personlig assistent i forhold til å planlegge møter, håndtere e-post og organisere oppgaver
 • 22% mener AI vil kunne hjelpe til med å utføre mer persontilpasset kundeservice

Andre funn:

 • 46% innenfor media og reklame er redd for at AI vil bidra til at mange arbeidsplasser i egen bransje forsvinner helt
 • Det samme gjelder for 48% av de som jobber innenfor bank og for 39% for de innenfor varehandel
 • 58% innenfor media og reklame mener AI vil påvirke egne bransje negativt de neste årene
 • Det samme gjelder for 26% av de som jobber innenfor bank og for 33% av de innenfor varehandel

Om undersøkelsen:
ALX er en arbeidslivsundersøkelse designet, tolket og formidlet i samarbeid mellom Kantar og HR Norge. Dataene er hentet inn gjennom Norsk Gallup-panelet og baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *