Neste krafttak blir å elektrifisere tungtransporten

─ Vi trenger en kraftinnsats for å elektrifisere all transport. Det mest effektive vi nå kan gå løs på for å redusere utslippene, er tungtransporten, sier Christina Bu i Norsk elbilforening og viser til at sommeren brutalt har minnet oss på alvoret i den klimakrisen vi står i.

Norsk elbilforening presenterer i dag rapporten Neste kapittel for norsk elbilsuksess: Nå er det vare- og lastebilenes tur.

─ Norges suksess med elbilpolitikk må videreføres slik at Norge kan lede an i neste fase av klimakutt innen veitransporten, mener Christina Bu.

Elbilforeningen kommer i rapporten med en formaning til norske politikere:

─ Klimamålene for tungtransporten må skjerpes og fremskyndes og virkemiddelapparatet må styrkes.

Og det er flere grunner til utålmodigheten:

 1. Norge er langt unna å nå egne mål for klimagassutslipp, og transportsektoren har stort potensiale for utslippskutt.
 2. Norge har mye kunnskap og erfaring fra elektrifisering av personbilparken og utbygging av et nasjonalt ladenettverk. Dette kan brukes når vi nå skal bygge et ladenettverk for tyngre kjøretøy.
 3. Det har skjedd en enorm teknologisk utvikling siden de norske klimamålene ble vedtatt for seks år siden. Med dagens kjøretøy, inkludert de som forventes på markedet de neste to årene, vil det faktisk være mulig å elektrifisere størsteparten av kjøretøyparken.

Om tre og et halvt år bør alle nye varebiler og halvparten av lastebilene være elektriske

Det betyr:

 • Alle nye tyngre varebiler skal være nullutslipp i 2027 (i stedet for 2030 som vedtatt i NTP i juni 2017).
 • Alle nye lastebiler skal være nullutslipp i 2030 (i stedet for 50 prosent som vedtatt i NTP i 2017).

Dette er i tråd med det Miljødirektoratet foreslo i juni.

Elbilforeningens forslag til virkemidler som vil gi fart på elektrifiseringen

 • Nasjonalt bompengefritak må på plass for både varebiler og lastebiler som er elektriske.
 • Både elektriske varebiler og lastebiler må ha full tilgang til kollektivfeltet.
 • Miljøkravene i offentlige anskaffelser må skjerpes.
 • Kommuner bør kunne opprette nullutslippssoner for å fremme overgang til utslippsfri varelevering.
 • Støtteordningen for depotlading må styrkes med økt støtte og mer forutsigbarhet.
 • Enovas støtteordninger må bygge opp under vedtatte klimamål.
 • Det bør så raskt som mulig innføres miljødifferensiert, kilometerbasert veiprising for alle tunge kjøretøy i Norge.
 • Det må være krav om at Enova-støttende hurtigladestasjoner for elektrisk lastebil må dimensjoneres for oppgradering til Megawatt Charging System (MCS).
 • Firmabilbeskatningen må legges om slik at det alltid lønner seg å velge nullutslipp.

Rapporten Neste kapittel for norsk elbilsuksess: Nå er det vare- og lastebilenes tur, er et resultat av prosjektet «Electrification of vans and trucks in Norway» med midler fra European Climate Foundation.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *