Fra utdelingen av Næringslivetsklimapris 2023. F.v. Hilde Talseth (Norsk Kylling), Astrid Heggem (Norsk Kylling), Sigrun Aasland (ZERO),Ole Erik Almlid (NHO), og Olav Bolland (NTNU). Foto: Kevin Dahlman/ZERO

Næringslivets klimapris 2023 til Norsk Kylling

Norsk Kylling er tildelt Næringslivets klimapris for sitt helhetlige arbeid med å redusere klimautslipp og miljøbelastning i hele verdikjeden. Prisen ble delt ut under Zerokonferansen og er et samarbeid mellom ZERO, NHO og NTNU.

– Vinneren har på forbilledlig vis tatt tak i egne utslipp og systematisk jobbet for å kutte utslippene i hele bedriftens verdikjede. Norsk Kylling gjør det alle bedrifter må gjøre i det grønne skiftet: de bretter opp ermene og kutter egne utslipp. Vinneren er dermed et forbilde for bedrifter i alle sektorer, sa Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, under utdelingen.

Skal halvere klimautslippene innen 2030

Administrerende direktør i Norsk Kylling, Hilde Talseth, setter stor pris på anerkjennelsen og er stolt av at Norsk Kylling har lyktes med å kutte egne utslipp.

– Vi har klart å kutte utslippene våre fordi vi kan, og fordi vi har en ambisiøs eier i Reitan og REMA1000 som vil. Denne anerkjennelsen gir oss enda mer motivasjon til å fortsette det viktige arbeidet med å halvere klimautslippene våre innen 2030.

Talseth forteller at de har jobbet målrettet og systematisk over mange år, og at selskapet har vært opptatt av å involvere hele verdikjeden i arbeidet.

– Samarbeid og åpenhet har vært avgjørende, og bidratt til løsninger som har redusert utslippene våre betydelig. Vi deler denne prisen med alle som jobber i verdikjeden vår, og alle samarbeidspartnere som inspirerer, deler gode ideer og utfordrer oss.

Et forbilde som tar alle klimaløsninger i bruk

Norsk Kylling har blant annet investert i et nytt nullutslippsrugeri, kuttet fôrrelaterte utslipp ved å redusere bruken av soya, og kuttet transportutslipp ved å produsere og kjøre på egen biogass. Det nye foredlingsanlegget i Orkanger har et helhetlig energisystem der all innsats, spillvarme og energi som produseres er delbart, noe som har kuttet utslippene med tilnærmet 100 prosent.

– Utslippskutt og klimaløsninger i landbruket er avgjørende for at vi skal lykkes med klimapolitikken. Norsk kylling er et eksempel på en virksomhet som tar alle klimaløsninger i bruk, kutter egne utslipp og bidrar til energibalansen, sier Sigrun Gjerløw Aasland, leder i ZERO.

Om Næringslivets klimapris
Næringslivets klimapris ble i år delt ut for tiende gang. Formålet med prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran i det grønne skiftet.

Juryen
Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO
Sigrun Aasland, leder i ZERO
Olav Bolland, dekan ved Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

Fakta om Norsk Kylling

Norsk Kylling drifter en helintegrert verdikjede for bærekraftig produksjon av kylling. Sammen med 134 bønder i Midt-Norge leverer selskapet sunn og trygg mat av høy kvalitet. I 2022 ble Norsk Kylling den første produsenten i verden til å legge om hele produksjonen etter den internasjonale dyrevelferdsstandarden European Chicken Commitment (ECC).

Norsk Kylling AS er 100 % eid av REMA 1000 og har store ambisjoner for vekst og utvikling.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *