Nye krav: Fra sommeren 2025 blir mobiler mer klima- og miljøvennlige. Foto: Aase Marie Lund Evensen, Miljødirektoratet.

Mobiltelefoner skal bli mer miljøvennlige og tåle mer

Nå kommer mange krav til sirkulær og bærekraftig design for mobiltelefoner og nettbrett. Blant annet skal mobiltelefoner tåle å falle i bakken flere ganger uten å bli ødelagte.

Målet med de nye kravene er at mobilene og nettbrettene våre skal få lengre levetid og bli lettere å reparere. I dag tvinges vi ofte til å kjøpe ny telefon hvis en liten del blir ødelagt, noe som får stor negativ påvirkning på klima og miljø. De kommende kravene fra EU er et viktig steg i retning av en mer sirkulær økonomi på dette feltet, sier Anne-Marie Vikla, avdelingsdirektør i miljøgift- og tilsynsavdelingen i Miljødirektoratet.

EU er nå enige om krav for mobiltelefoner og nettbrett som skal:

 • gjøre produktene mer energieffektive og holdbare slik at energibruken og den totale klima- og miljøbelastningen minimeres
 • gjøre at forbrukere enkelt kan reparere, oppgradere og vedlikeholde produktene, slik at de får lengre levetid og avfallsmengdene reduseres
 • gjøre at produktene kan ombrukes og materialgjenvinnes slik at ressursene i produktet utnyttes lengst mulig og om igjen

Kravene vil gjelde for mobiltelefoner og nettbrett som settes på markedet fra 20. juni 2025.

En rekke nye krav stilles til mobiltelefoner og nettbrett for å fremme sirkulær økonomi

Produsenter og importører får blant annet informasjonskrav om å:

 • informere om minimum batterilevetid
 • informere om hvor mye av produktet som er mulig å ombruke eller materialgjenvinne og hvor mye av produktet som er materialgjenvunnet
 • ha brukermanualer tilgjengelige på en åpen nettside

Produktkrav blir også gjeldende for produsenter og importører, blant annet:

 • tilgang på reservedeler, som batteri, og maksimal leveringstid for reservedeler
 • tilgang til informasjon om reparasjon, vedlikehold og pris på reservedeler
 • muligheter for demontering ved bytte av deler, inkludert batteribytte
 • tålegrense for utilsiktet fall (45 ganger), tålegrense for støv og vannsprut og batterilevetid
 • informasjon for demontering for materialgjenvinning

Flere produkter skal bli bærekraftige

Et viktig tiltak for å sikre mer sirkulære og bærekraftige produkter er Europakommisjonens forslag til ny økodesignforordning, som vil erstatte dagens økodesigndirektiv.

– Økodesignforordningen blir en viktig ramme i årene framover. Den vil gjøre det mulig å stille strengere krav til at produkter skal være miljømessig bærekraftige og være designet for en sirkulær økonomi. På sikt vil dette kunne gjelde veldig mange produkter. Flere produkter skal kunne brukes lenger, repareres enklere, ombrukes og materialgjenvinnes, sier Anne-Marie Vikla i Miljødirektoratet.

Vil gjelde fra sommeren 2025

EU har vedtatt krav til økodesign for smarttelefoner, mobiltelefoner som ikke er smarttelefoner, trådløse telefoner og nettbrett under økodesigndirektivet. Hvis regelverket blir vurdert som EØS-relevant, blir kravene også gjeldende i Norge.

Kravene vil gjelde for mobiltelefoner og nettbrett som produseres fra 20. juni 2025.

Samtidig med de nye økodesignkravene har EU også kommet med nye energimerkekrav til mobiltelefoner og nettbrett.

Faktaboks: Økodesigndirektivet

Økodesigndirektivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters energibruk og miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge de mest energi- og ressurseffektive produktene på markedet.

Økodesign og bærekraftskrav under forslag til ny økodesignforordning fra EU vil kunne knyttes til:

 • Holdbarhet
 • Pålitelighet
 • Ombrukbarhet
 • Mulighet for oppgradering
 • Reparerbarhet
 • Mulighet for vedlikehold og istandsettelse
 • Innhold av stoffer som gir grunn til bekymring
 • Energiforbruk eller energieffektivitet
 • Ressursforbruk eller ressurseffektivitet
 • Innhold av materialgjenvunnet råvare
 • Mulighet for refabrikkering og materialgjenvinning
 • Mulighet for materialutnyttelse
 • Klima- og miljøfotavtrykk
 • Forventet avfallsgenerering

Faktaboks: Hvor lenge lever mobilen min i dag?

 • Nordmenn bruker i gjennomsnitt en mobiltelefon i 3-4 år.
 • I Norge ble det i 2020 solgt 1,6 millioner mobiltelefoner og 514 000 nettbrett. I EU ble det i samme periode solgt om lag 150 millioner mobiltelefoner og nesten 24 millioner nettbrett.

Kilder: https://www.elektronikkbransjen.no/bransjetall-og-statistikk/178804
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023SC0101  

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *