Den trange økonomien mange opplever vil nok bidra til å holde de store boligprisbyksene unna en stund til, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

Mer optimistiske boligprisforventninger i februar

Husholdningenes forventninger til boligpriser og renter ble mer positive i februar, etter et markert oppsving i januar, viser ferske tall fra NBBLs boligmarkedsbarometer. – Et stort flertall av husholdningene mener at rentetoppen er nådd, og boligprisforventningene er tilbake på et ganske høyt nivå, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

I februar ventet 60 prosent at boligprisene vil være høyere om et år, opp fra 50 prosent i januar. Kun 8 prosent svarte at de forventer lavere boligpriser om et år. Andelen er om lag halvert fra januar, og betydelig lavere enn i desember, da hele 27 prosent trodde på lavere boligpriser.

Flere venter lavere boliglånsrente om et år

Det har skjedd et stort skifte i husholdningenes renteforventninger i løpet av de siste to månedene. Andelen som venter høyere boliglånsrente om 12 måneder er redusert fra 57 prosent i desember til 25 prosent i februar. I februar ventet 45 prosent av husholdningene at boliglånsrenten vil være lavere enn dagens nivå om 12 måneder. 30 prosent oppga at de tror renten vil være uendret om et år.

–På to måneder har det skjedd en helomvending i husholdningenes rente- og boligprisforventninger. Det har lenge vært knyttet stor usikkerhet til hvilken rentekostnad man kan vente seg fremover. Nå oppfatter husholdningene at denne usikkerheten er redusert, og det kan føre til høyere temperaturer i boligmarkedet fremover. Samtidig er renten på et høyt nivå nå og vi har to år bak oss med reallønnsnedgang. Den trange økonomien mange opplever vil nok bidra til å holde de store boligprisbyksene unna en stund til, sier Midsem.

Samtidig som forventningene til boligmarkedet har fått et oppsving, har jobbtryggheten holdt seg på et høyt nivå. I februar svarte 80 prosent at de i liten eller ingen grad er bekymret for å miste jobben. Dette er litt flere enn forrige måned.

Boligmarkedsbarometeret styrket seg kraftig fra desember til januar

Forventninger til høyere boligprisene og lavere boliglånsrente fremover bidro til at boligmarkedsbarometeret styrket seg i februar, for andre måned på rad.

Les hele boligmarkedsbarometeret her. 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *