Mange unge arbeidsledige i Vestfold og Telemark

Arbeidsledigheten er høyere for våre fylker i juni sammenlignet med fjoråret, men noe lavere sammenlignet med tallene for mai i år. Blant de under 30 år er andelen arbeidsledige 4,4 prosent i Telemark og 3,6 prosent i Vestfold. Telemark har høyest ungdomsledighet i landet sammen med Østfold. Samtidig er det mange ledige stillinger.

5.752 personer, og 2,7 prosent av arbeidsstyrken, var registrert som arbeidsledige i Vestfold og Telemark i juni. Dette er litt høyere enn gjennomsnittet i landet som er 2,4 prosent.

– Arbeid er et viktig gode for den enkelte, og det vil være stort behov for enda mer arbeidskraft i mange bransjer fremover. Derfor må NAV, sammen med andre aktører og arbeidsgivere, legge enda bedre til rette for at alle, uavhengig av alder, landbakgrunn, kjønn eller bosted kan få inntektsbringende arbeid, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

Flest menn

Det er en høyere andel arbeidsledige menn enn kvinner. Mens 3 prosent av menn i Vestfold og Telemark er registrert som arbeidsledige, er andelen blant kvinner 2,4 prosent.

Aller høyest ledighet er det blant de som kommer fra andre land enn Norge. Nesten halvparten av alle som er registrert som arbeidssøkere kommer fra et annet land enn Norge.
– Det er viktig å legge til rette for at de som ønsker å arbeide skal få muligheten til det. Arbeidsgivere som klarer å legge til rette for arbeidstakere med annen landbakgrunn enn norsk, vil ha et konkurransefortrinn i kampen om arbeidskraften fremover tror Anundsen, som understreker at NAV har mange virkemidler som kan bidra til at for eksempel minoritetsspråklige kan få et enklere innpass i arbeidslivet.

Det er jobbmuligheter

Det var 2.856 ledige stillinger i Vestfold og Telemark i juni, som er 10 prosent flere sammenlignet med samme periode i fjor. Så langt i år har det vært 986 flere utlyste stillinger enn i fjor i begge fylker. De fleste ledige stillingene i juni måned var innen helse, pleie og omsorg, butikk og salgsarbeid samt reiseliv og transport.

Det er høyest arbeidsledighet i Midt Telemark med 3,6 prosent, etterfulgt av Hjartdal med 3,4 prosent og Horten med 3,3 prosent. Kviteseid har lavest ledighet med 1,3 prosent.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *