Forbundsleder Audun Ingvartsen i fagforeningen Lederne mener Elon Musk representerer en utdatert ledelsesmodell. Foto: Lederne

Lederne: Teslas motstand mot fagforeninger viser svakt og utdatert syn på lederskap

Elon Musk og Tesla fremviser en utdatert forståelse av lederrollen, og, ikke minst, en svak innsikt i hvordan arbeidslivet organiserer seg i Europa.

Sverige er ett av de landene der Tesla med en amerikansk modell utfordrer de systemene og modellene som ligger til grunn for noen av verdens beste arbeidsliv med svært godt kvalifiserte og effektive arbeidstakere.

Den skandinaviske modellen med et ustrakt og gjennomregulert samarbeid mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere, har gitt noen av verdens mest lønnsomme og stabile rammebetingelser for nærings- og bedriftsutvikling, i tillegg til gode og bærekraftige kår for arbeidstakere.

– Hvis Tesla med Elon Musk ønsker å utfordre den modellen, bør de fremlegge overbevisende argumenter om hvorfor noe annet er å foretrekke. Så langt har vi ikke sett noen eksempler på det, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Retten til å organisere seg

Ansatte i Teslas virksomheter må kunne organisere seg og inngå tariffavtaler. Å saksøke virksomheter som støtter opp om grunnleggende arbeidstakerrettigheter er det samme som å gå baklengs inn i fremtiden. Tesla og Elon Musk overbeviser ingen europeiske arbeidstakere eller virksomheter med sin fremgangsmåte.  Alle seriøse parter i arbeidslivet er tjent med et velorganisert og avtalestyrt arbeidsliv.

– Organisasjonsgraden i Norge har gjennom en rekke år ligget på rundt 50 prosent av alle arbeidstakere, og alle parter tjener på det.

Kollektiv styrke

De siste årene har stadig flere valgt å organisere seg, og andelen øker blant unge og de med lengst utdannelse. For Lederne understreker denne utviklingen bare fagforeningens grunnleggende rolle: Ivareta arbeidstakere mot useriøse aktører.

Lederne mener at næringsaktører som ikke legger til rette for gode samarbeidsforhold mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, ikke burde angi retningen for verken et moderne arbeidsliv eller effektiv ledelse.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *