Medlemstyper

Kurs Pris  
Lokalportalen NOK99.00 per Måned. Velg
Næring > 10 medlemskap NOK299.00 per Måned. Velg
Næring < 10 medlemsskap NOK499.00 per Måned. Velg

← Return to Home

Velg type medlemskap

Er du en privatpersjon anbefaler vi at du velger Lokalportal medlemskap. Du vil ha tilgang til alle “+” artikler hos oss, både på lokalportalen og næringsportalen, men du vil kun ha publiseringsrett på lokalportalen. Ønsker du publiseringsrett både på lokalportalen og næringsportalen må du velge en av næringsmedlemskapene, enten næring med mindre enn 10 ansatte (næring > 10) eller næring med mer enn 10 ansatte (næring < 10).  Medlemskapene løper med månedlige trekk fram til oppsigelse.