Konkursøkning i oktober – transport og lagring hardest rammet

Ferske tall fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser en nasjonal økning i antall konkurser i oktober. Konkurstallene for oktober er 21 prosent høyere sammenlignet med fjoråret.

Det er en spesielt sterk økning i transport- og lagring på 39 prosent for inneværende måned. På årsbasis er det fortsatt detaljhandelen og hotell/restaurantbransjen som kommer dårligst ut, med en økning i konkurser på henholdsvis 49 og 39 prosent.

Økte renter og tøffere økonomi har bragt konkurstallene tilbake til nivåene vi så like før pandemien. Samtidig ser vi at bransjene er ulikt rammet. Bedriftene som leverer til privat forbruk ser de største økningene i antall konkurser, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør hos Dun & Bradstreet.

Totalt 590 bedrifter har stengt dørene i løpet av oktober, sammenlignet med 488 i oktober 2022. Trenden med avtagende konkurser i både andre og tredje kvartal sammenlignet med årene før pandemien, har nå snudd. Hittil i år ligger totalt antall konkurser på 22,5 prosent høyere enn ved samme tidsvindu i fjor.

Sterkest økning for transport og lagring

På bransjenivå er det transport og lagring som kommer dårligst ut, hvor konkurstallene er opp 39 prosent i oktober måned, sammenlignet med samme periode i 2022. Også tjenesteyting og detaljhandel viser tilsvarende trend, med antall konkurser opp henholdsvis 30 og 29 prosent. I tillegg ser bygg og anlegg en økning på 29 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Blant vinnerne i oktober er det engro og agentur som kommer best ut, med en reduksjon på 36 prosent.

– Dette støttes opp av konkurstallene, som viser største økning på 39 prosent i transport og lagring, og største reduksjon på 36 prosent i engro og agenturbransjen. Store bransjevariasjoner kan med andre ord sies å være et nøkkelord for oktobers konkurstall, sier Kari Mette Almskog.

På årsbasis ser vi en økning av konkurser innen samtlige områder sammenlignet med tallene fra 2022, sett bort ifra engro og agentur som viser en svak nedgang. Store variasjoner gjør seg også gjeldende på årsbasis, med største økning på 49 prosent for detaljhandel, og størst reduksjon på 3 prosent for engro og agentur. Bygg og anlegg og eiendom går hånd i hånd med en øking på 19 prosent, mens jordbruk, skog og fiske har en økning på hele 30 prosent.

– Når vi sammenligner tallene for 2023 med fjoråret, er det to områder som utmerker seg negativt. I likhet med forrige måned har detaljhandelen og hotell/restaurant opplevd en økning i konkursraten på henholdsvis 49 og 39 prosent. En økende kostnadsbyrde, i kombinasjon med en mulig nedgang i etterspørselen og en mer selektiv kundebase, har resultert i utfordrende tider for mange aktører innenfor disse områdene, forklarer Kari Mette Almskog i data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet.

Store fylkesforskjeller

Oktobertallene viser videre at det er betydelige geografiske forskjeller mellom landets fylker. Blant fylkene er det Møre og Romsdal, etterfulgt av Troms og Finnmark, med økning på henholdsvis 350 og 100 prosent som kommer klart dårligst ut i oktober måned. Nordland og Viken holder seg derimot stabilt uten endringer på månedsbasis.

– Hittil i 2023 ser vi en økning i konkurstallene for samtlige fylker. Størst prosentvis økning finner vi i Nordland med 37 prosent, tett etterfulgt av Møre og Romsdal med en økning på 36 prosent. Lave tall gjør at variasjonen fylkene imellom blir stor på månedsbasis. Møre og Romsdal har den største prosentvise økningen på hele 350 prosent, men det er viktig å merke seg at dette er basert på svært lave tall, sier Almskog.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *