Fremdeles høyere sykefravær enn før pandemien

Det legemeldte sykefraværet i Vestfold og Telemark er 5,9 prosent for fjerde kvartal 2022. Dette er samme andel som året før.

Sykefraværet i fylket er stabilt sammenlignet med samme periode året før. Men fraværet er litt høyere enn landsgjennomsnittet, og også høyere enn før pandemien, sier Marit Sagen Gogstad som er avdelingsdirektør for NAV Arbeid og helse i Vestfold og Telemark.

På landsbasis var det legemeldte sykefraværet i samme periode 5,7 prosent.

Flest med luftveissykdommer

Sykdommer i luftveiene er den største årsaken til sykmeldingene. Nesten 29 prosent av de sykmeldte hadde luftveissykdommer.
– Selv om det var en liten nedgang i andelen med luftveisdiagnoser sammenlignet med samme periode året før, var det nesten dobbelt så mange som før pandemien, sier Gogstad.

Økning hos de eldste, nedgang for de yngste

Sykefraværet øker med alderen. Personer i aldersgruppen 60 til 64 år hadde det høyeste fraværet med 7 prosent.

Størst økning i sykefraværet var det i aldersgruppen 65 til 69 år hvor sykefraværet økte med 9,7 prosent. Størst reduksjon var det i aldersgruppen 16 til 19 år med en nedgang på 9,2 prosent.

De eldste er lengst sykmeldte

Sju av ti i Vestfold og Telemark er sykmeldte kortere enn 16 dager. Samtidig er litt flere sykmeldte lenger ett halvt år her, sammenlignet med gjennomsnittet i landet. Varigheten på sykefraværet henger sammen med alder. De yngste har kortest varighet på sykefraværet og de eldste er sykmeldt lengst.

Flest sykmeldte i Skien og Siljan

Det er store variasjoner i sykefraværet blant kommunene. Siljan har høyest sykefravær med 6,9 prosent etterfulgt av Skien med 6,6 prosent. Lavest sykefravær finner vi i Vinje med 4,3 prosent og Seljord og Kviteseid, begge med 4,8 prosent.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *