Norske barn får mobil stadig tidligere. 17 prosent av barna fikk sin første mobil før de var sju år, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Foto 15 sekunder/Medietilsynet

Foreldre lar barna få mobil og sosiale medier i frykt for at de skal falle utenfor

Frykt for utenforskap gjør at mange foreldre gir barna mobil og tilgang til sosiale medier tidligere enn de egentlig ønsker, viser en ny rapport fra Medietilsynet. – For at foreldrene skal føle seg tryggere på valgene de tar, bør det offentlige gi tydeligere og mer samstemte råd. Det ønsker Medietilsynet å bidra til, sier direktør Mari Velsand.

Norske barn får mobil stadig tidligere. 17 prosent av barna fikk sin første mobil før de var sju år, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. 93 prosent av alle barn mellom ni og elleve år har i dag egen mobil, mot 86 prosent for ti år siden. Andelen som hadde smarttelefon var 49 prosent i 2012, mens de øvrige hadde telefon uten smartfunksjon.

Halvparten av ni- og ti-åringene er på sosiale medier

Smarttelefonen åpner for bruk av sosiale medier. Tall fra Barn og medier 2022 viser at halvparten av ni- og ti-åringene er på sosiale medier.

– Selv om foreldrene forstår at barna kan bli eksponert både for innhold og situasjoner som de kanskje ikke er modne nok til å håndtere, får mange barn tilgang til sosiale medier før de er 13 år. Ifølge foreldrene er hovedårsaken frykt for at barna skal falle utenfor, sier Velsand.

Dette kommer fram i rapporten «Digitale dilemmaer» fra Medietilsynet, der ti ulike norske familier med barn fra ni til tolv år er intervjuet om sine erfaringer med den første tiden med mobiltelefon. Rapporten, som offentliggjøres i anledning Safer Internet Day 7. februar, utforsker og utdyper funn fra spørreundersøkelsen Barn og medier 2022.

Tre av ti sier sosiale medier fører til søvnmangel

Selv om barna som er intervjuet sier det er gøy og spennende med mobil, forteller flere at det er vanskelig å legge bort mobilen når de egentlig ønsker det. Barna forteller også at det er krevende å være tilgjengelig for venner hele tiden.

Dette bekreftes av resultatene fra Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022, der nesten tre av ti av 9–18-åringene sier de skulle ønske de kunne logge av sosiale medier oftere. Like mange sier bruken av sosiale medier fører til søvnmangel.

– Enkelte av barna vi intervjuet kunne faktisk tenke seg strengere regler. Noen mente at mange barn får mobil og sosiale medier for tidlig, sier Velsand.

Vi ønsker debatten om sosiale medier velkommen

De siste ukene har debatten gått friskt om barn og unges bruk av sosiale medier. Enkelte har tatt til orde for høyere aldersgrense for å beskytte unge mot skadelig innhold og andre negative konsekvenser.

– Både aldersgrenser og andre tiltak er det viktig å få en debatt om. Fra våre undersøkelser vet vi at mange foreldre opplever å stå alene når de skal velge hva barna skal få lov til i det digitale, og de etterlyser tydeligere råd og anbefalinger. Ulike offentlige myndigheter bør samarbeide om å utvikle tydelige, kunnskapsbaserte og samstemte råd, sier Velsand.

Velsand viser til et naturlig fora for et slikt arbeid kan være arbeidsgruppa som nå utvikler en handlingsplan knyttet til nasjonal strategi for trygg digital oppvekst («Rett på nett»). Medietilsynet samarbeider med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Datatilsynet og Forbrukertilsynet om å utvikle handlingsplanen.

Nye EU-regler pålegger plattformene større ansvar

Medietilsynet mener også at de globale plattformene må ta større ansvar for innholdet i sine tjenester, noe som blir lettere når EUs nye regelverk for digitale tjenester (Digital Services Act – DSA) kommer på plass. Disse reglene medfører blant annet at målrettet markedsføring og manipulerende design rettet mot mindreårige blir forbudt.

– Medietilsynet støtter også Personvernkommisjonens forslag om at det nasjonale lovverket for å beskytte barn og unge i digitale flater gjennomgås, sier Velsand.

Les Medietilsynets rapport «Digitale dilemmaer» her

Fakta om mobilbruk og sosiale medier fra Barn og medier 2022

  • Om lag 9 av 10 barn fikk sin første mobil før fylte 11 år. 17 prosent fikk sin første mobil før de fylte 7 år.
  • 24 prosent av 9–11-åringene er på Snapchat, mot 44 prosent i 2020. 7 prosent er på Instagram, mot 18 prosent i 2020, og 40 prosent er på Tiktok, mot 54 prosent i 2020.
  • Fra barna er 13 år bruker tilnærmet alle sosiale medier. På Instagram og Snapchat er det vanligst å få egen bruker i 11–12- årsalderen. For Facebook og Messenger er det mest vanlig å få egen bruker i 13-årsalderen eller senere.
  • Nesten 3 av 10 (28 prosent) av 9–18-åringene sier de skulle ønske de klarte å logge av sosiale medier oftere. Nesten like mange (27 prosent) sier at deres bruk av sosiale medier ofte fører til at de får mangel på søvn.

Kilde: Barn og medier 2022 (Medietilsynet). Data er samlet inn og tilrettelagt av Kantar Public på oppdrag fra Medietilsynet.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *