Foto: Pixabay

Forbedringer, men ikke bra ved Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold

– De fleste pasientene fikk forsvarlig behandling og overvåking ved Akuttsenteret ved sykehuset i Vestfold. Det viser oppfølgingstilsynet som Statsforvalteren har hatt, sier fylkeslege Sigmund Skei.

Statsforvalteren har i oppfølgingstilsyn med Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold i august 2022 sett klare forbedringer i pasientbehandlingen sammenlignet med tidligere tilsyn.

To av ti

I tilsynet ble det valgt ut ti pasienter som ble innlagt i Akuttsenteret på to tilfeldige datoer i august. Sykehuset hadde i all hovedsak iverksatt relevante undersøkelser og behandling for de ti pasientene. Statsforvalteren fant at to av ti pasienter ikke fikk forsvarlig behandling, men de kjenner ikke til at dette påførte disse pasientene noen varig skade.

– Vi ser at det fortsatt var noen utfordringer knyttet til sen hastegradsvurdering og tid før pasientene ble undersøkt av lege. Journalføringen var fortsatt mangelfull, sier fylkeslege Sigmund Skei.
Nytt Akuttsenter ved Sykehuset i Vestfold ble startet i november 2021, og dette innebar en stor omorganisering. Statsforvalteren fikk en alvorlig bekymringsmelding fra de to legeforeningene ved sykehuset i januar 2022 og har gjennom fjoråret gjennomført tre tilsyn med Akuttsenteret.

Statsforvalteren er kjent med at sykehuset arbeider bredt og kontinuerlig med å forbedre pasientbehandlingen i Akuttsenteret, og de planlegger ikke nytt tilsyn nå.

Her er rapporten:

Endelig rapport – stikkprøvetilsyn – Akuttsenteret Sykehuset i Vestfold HF

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har som følge av oppfølging av tidligere tilsyn med Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold HF i 2022, gjennomført ytterligere et stikkprøvetilsyn i august 2022. Vi har valgt ut ti pasientjournaler fra et utvalg av 46 fra to tilfeldige datoer i august måned. Vi har også vurdert meldte avvik fra Akuttsenteret for samme måned. Vi har gjennom tilsynet undersøkt om sykehuset har gitt forsvarlig pasientbehandling til de ti utvalgte pasientene. Vi har videre vurdert sykehusets avviksbehandling som ledd i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid, og om avviksbehandlingen fulgte aktuelle lovkrav.
Vi fant at hoveddelen av pasientene fikk forsvarlig behandling og overvåking. Det var fortsatt forsinkelser til triagering og til legeundersøkelse. Vi fant fortsatt mangelfull journalføring og mangler ved avviksbehandlingen.
Vi fant at to pasienter fikk uforsvarlig behandling, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Vi fant at pasientbehandlingen for åtte pasienter var utenfor god faglig praksis.
Vi fant brudd på journalføring for åtte pasienter, jf. helsepersonelloven § 16, jf. §§ 39 og 40.
Vi fant mangler ved avviksbehandlingen. Dette utgjør et brudd på kravene til styring og ledelse, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten §§ 7c og 8e.
Vi er kjent med at sykehuset arbeider bredt og kontinuerlig med å forbedre styring og ledelse av Akuttsenteret. Vi har i dette tilsynet fra august 2022 sett klare forbedringer i pasientbehandlingen sammenlignet med tidligere tilsyn, og vi har besluttet at vi ikke vil følge opp med nye planlagte tilsyn i Akuttsenteret. Vi vil imidlertid fortsatt følge med på pasientbehandlingen gjennom hendelsesbaserte tilsynssaker. Vi forutsetter at sykehuset selv følger opp funnene i rapporten.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *