Foto: Forbrukerrådet

Energidrikk: Forbrukerrådet kritisk til Mattilsynets fraråding av aldersgrense

I en nylig anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet fraråder Mattilsynet forslag om innføring av aldersgrense ved salg av energidrikk. Forbrukerrådet oppfordrer helseministeren til å se bort fra frarådingen.

I 2019 anbefalte Mattilsynet at en lovpålagt aldersgrense ved salg av energidrikk burde vurderes, dersom inntaket økte blant barn og unge.

Siden den gang har salget skutt i været – fra 41 millioner liter i 2019, til 73 millioner liter i 2022. Til tross for en massiv økning i konsumet siden 2019, fraråder nå Mattilsynet departementet å innføre en aldersgrense.

Tilsynet mener i anbefalingen at man ikke har gode nok data for å si at barn drikker mer energidrikk nå enn i 2019. Den gang anbefalte de at det ble satt i gang en overvåkning for å følge utviklingen. Det ble ikke gjennomført, og er en av grunnene til at Mattilsynet nå fraråder en aldersgrense.

Overflødig overvåking

— Det er bare å se på Bryggeriforeningens tall, som viser en eksplosiv økning av konsumet av energidrikk. Vi trenger ikke en særskilt overvåking for å konkludere med at det økende konsumet også gjelder for barn og unge, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Forskning fra Folkehelseinstituttet bekrefter Blyverkets syn. I en rapport fra desember 2023, kan vi lese at både andelen unge som drikker energidrikker og hvor ofte de drikker det har økt i tidsperioden 2017-2022. Økningen har særlig tiltatt fra 2019, i følge FHI.

Ta ung helse på alvor

Blyverket oppfordrer derfor helsemyndighetene til å ta barn og unges helse på alvor.

— Vi må stoppe utviklingen. Energidrikk er ikke ment for barn, og da må det heller ikke selges til barn, så enkelt er det. Ja, det står på boksen, med ørliten skrift, at dette ikke bør inntas av barn, men budskapet drukner i hipt og kult design, utviklet og laget for å treffe barn og ungdoms preferanser, sier hun.

Blyverket er skuffet over anbefalingen til Mattilsynet.

— En lovpålagt aldersgrense vil være et målrettet, effektivt og nødvendig tiltak for å bremse konsumet av energidrikk blant de yngste i samfunnet vårt, sier Blyverket.

Dette støttes også av ekspertutvalget som ble satt ned av regjeringen for å anbefale kostnadseffektive tiltak for å utjevne sosiale forskjeller i kostholdet. Ekspertutvalget overleverte sin rapport til helseministeren 5. januar.

Mattilsynet i utakt med folket (og Stortinget)

I forbindelse med folkehelsemeldingen undersøkte Forbrukerrådet hva folket mente om en lovpålagt aldersgrense ved salg av energidrikk. Foreldre etterspør det tydelige signalet som et forbud gir, og syv av ti nordmenn ga tommel opp til forslaget i april 2023. Måneden etter fikk forslaget også flertall i Stortinget.

— Det er så godt som unison enighet om at konsumet av energidrikk hos barn og unge må ned, og de fleste av oss mener en lovpålagt aldersgrense vil være effektivt i kampen mot hjertebank, søvnproblemer og i verste fall alvorlige helseskader. Jeg stiller meg undrende til Mattilsynet, som nå går motstrøms og faktisk fraråder tiltaket, sier Blyverket.

Hun kommer med en oppfordring til helseministeren:

— Jeg stoler på at Ingvild Kjerkol ser forbi tilsynets fraråding og følger opp Stortingets vedtak. Tallene er klare – barn og unge får i seg altfor store mengder med energidrikk, og en aldersgrense vil være et godt tiltak mot både normaliseringen av det å drikke energidrikk, og det enorme konsumet. Energidrikk har tatt et sterkt grep om store barne- og ungdomsgrupper, og det må stanses nå.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *