Uoppmerksomhet er fortsatt er en av de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker, ofte med døden til følge. Foto: Statens vegvesen

Dødsfall i trafikken: Færre drepte i november

Seks mennesker omkom i novembertrafikken. Det er halvparten så mange som i november i 2022, da 13 omkom. Så langt i år er 113 drept på norske veier. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Uoppmerksomhet er fortsatt er en av de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker, ofte med døden til følge. Dette viser en undersøkelse laget på oppdrag fra Statens vegvesen (TØI).

– Men vi går små skritt i riktig retning, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, og understreker:  Folk  gjør litt færre ting mens de kjører bil i dag,  og er blitt litt mer oppmerksomme enn for bare få år siden. Det å endre atferd tar tid, så vi er langt fra i mål. Oppmerksomhet er fremdeles et trafikksikkerhetsproblem som må prioriteres og håndteres. Men at vi ser en positiv utvikling, er bra.

Alle de drepte er over 40 år

Det var ingen ungdommer som omkom i november. Alle de døde var over 40 år.

– Vi har ingen å miste, hverken av unge eller eldre. Likevel – etter måneder med flere drepte ungdommer enn vanlig, er det godt å se at november ikke har krevd helt unge ofre. Det er også bra at det er færre drepte i november, sammenlignet med i fjor, sier hun.

Dødsfallene, fem menn og en kvinne, skjedde i Nordland, Troms og Finnmark, Viken, Innlandet og Vestland. Det var primært møte- og utforkjøringsulykker, men en fotgjenger mistet også livet i november.

Takk for oppmerksomheten, trafikanter

Statens vegvesen jobber aktivt med oppmerksomhet og har videreført satsningen med en ny, nasjonal kampanje. Den er en videreføring av kampanjen «Takk for oppmerksomheten» (2018-2021), og ble lansert i juni i år. Den er basert på tidligere kunnskap og erfaring, samt helt ferske data fra en ny undersøkelse som ble gjennomført i mai 2023 (Opinion). Målet er å få enda flere til å ta aktivt grep om oppmerksomhet i trafikken.

Nå oppfordrer Guro Ranes trafikantene til å takke hverandre for oppmerksomheten.

– I trafikken er vi helt avhengige av hverandre, sier Guro Ranes. – Hvis alle blir den sjåføren de selv vil møte, er vi et godt stykke på vei mot nullvisjonen, der ingen dør eller blir hardt skadd i trafikken.

Oversikt over drepte i trafikken pr. 31.12. Tallene for 2023 er pr. 1.12.

(2023-tallene er foreløpige)

Fylke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Viken 41 24 31 21 18 20 20 22 21 20
Oslo 4 5 4 3 5 1 6 1 5 1
Innlandet 16 17 16 11 12 12 16 9 13 19
Vestfold og Telemark 14 10 9 7 12 11 13 5 12 5
Agder 9 12 11 5 10 8 3 5 6 7
Rogaland 9 8 15 8 9 5 5 5 12 11
Vestland 12 12 11 16 15 11 6 10 10 14
Møre og Romsdal 7 2 5 7 6 10 3 3 3 3
Trøndelag 19 11 14 12 10 11 6 8 11 12
Nordland 10 9 9 8 5 15 9 2 13 14
Troms og Finnmark 6 7 10 8 6 4 6 10 10 7
SUM 147 117 135 106 108 108 93 80 116 113

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *