Husholdningene virker å ha avblåst et boligprisfall, sier sjeføkonom i NBBL, Hilde Midsem. Foto: Nadia Frantsen

Boligprisoptimisme blant norske husholdninger

62 prosent tror på høyere boligpriser de neste 12 månedene, ifølge NBBLs Boligmarkedsbarometer for april. Bare 12 prosent tror på boligprisnedgang.

Andelen som tror på høyere boligpriser fremover økte for femte måned på rad i april. 62 prosent venter at boligprisene vil være høyere enn dagens nivå ett år frem i tid. Andelen tok seg opp fra 50 prosent i mars. Samtidig svarte 12 prosent at de venter et boligprisfall de neste 12 månedene.

– Boligprisforventningene er nå tilbake på samme nivå som for et år siden, og tett opp til gjennomsnittsnivået i 2021. Husholdningene virker å ha avblåst et boligprisfall, og isolert sett peker resultatene mot høyere temperatur i boligmarkedet fremover, sier sjeføkonom i NBBL, Hilde Midsem.

De fleste tror boliglånsrentene skal videre opp

84 prosent oppgir at de venter høyere boliglånsrenter et år frem i tid. Opp fra 81 prosent i mars, og klart høyere enn i januar, da 77 prosent ventet renteøkning. 10 prosent tror at boliglånsrenten er lavere om et år.

Jobbtryggheten holder seg stabil

Når det korrigeres for andelen som svarer «ikke relevant», svarte 6 prosent at de i stor eller ganske stor grad er bekymret for å miste jobben. 82 prosent var i liten eller ganske liten grad bekymret, mens 12 prosent svarte «verken eller». Bildet er om lag uendret siden årsskiftet. Jobbtryggheten, målt på denne måten, er svakt høyere sammenlignet med foregående firemånedersperiode, men differansen er innenfor feilmarginen.

Konklusjon: Boligmarkedsbarometeret styrkes

Sammenlignet med mars er det klart flere som tror at boligprisene skal øke fremover. Samtidig venter litt flere at renten skal videre opp. Jobbtryggheten har holdt seg om lag uendret i samme periode. Samlet innebærer de tre komponentene at Boligmarkedsbarometeret styrkes. Indeksverdien har økt fra 12 i mars til 17 i april. I månedene september til og med desember i fjor var indeksverdien negativ.

Les hele boligmarkedsbarometeret her

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *