Fra 15. februar blir det ikke lenger lov å bruke blyhagl på rypejakt. Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet.

Blyhagl-forbud trer nå i kraft

Fra 15. februar blir det forbudt å bruke blyhagl som ammunisjon på jakt i og i nærheten av våtmark. I praksis må jegere nå bruke annen ammunisjon i så godt som alle jaktsituasjoner.

Siden det er vanskelig å være sikker på om du befinner seg mer enn 100 meter fra våtmark til enhver tid, betyr forbudet at jegere normalt ikke vil kunne bruke blyhagl på jakt i skog og fjell heller, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Dagens forbud mot bruk av blyhagl, med unntak for enkelte arter, blir nå erstattet av et forbud mot å bruke blyhagl i og nær våtmark, uansett hvilken art du jakter på.

Forbudet trer i kraft 15. februar 2023. Bakgrunnen for regelendringen er at EU har vedtatt et forbud mot bruk av blyhagl i, og nærmere enn 100 meter fra, våtmark. I denne sammenhengen blir våtmark definert bredere enn det vi vanligvis tenker på når vi snakker om våtmark.

Dette gjør at det i praksis er forbudt å benytte blyhagl til skogs- og fjelljakt, sjøfugljakt i områder med grunn sjø, og alle former for jakt der jegeren er i bevegelse.

Det er forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst som nå endres. Reglene blir de samme i Norge som i resten av EU/EØS-området.

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst – Lovdata

Blyforbudet gjelder all jakt i våtmark

Forbudet gjelder både det å skyte med, og det å bære med seg blyhagl i eller innenfor 100 meter fra våtmark. Det gjelder både for jakt og på skytebaner.

En person som bærer med seg blyhagl i våtmark eller innenfor 100 meter fra våtmark, må selv dokumentere at hen ikke skal skyte med blyhagl i våtmark.

Om vinteren vil det være hva slags mark som ligger under snøen som avgjør om den defineres som våtmark. Ved jakt om vinteren vil det derfor være umulig å jakte lovlig med blyhagl, da jegeren ikke vil ha kontroll på om hen jakter i eller nærmere våtmark enn 100 meter.

Les mer om regler for våpen og ammunisjon på jakt: Våpen og ammunisjon – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Et nødvendig tiltak for å unngå skadevirkninger

Bly har mange alvorlige helseeffekter for mennesker og dyr.

– Basert på det vi vet om skadevirkningene av bly, er det riktig at blyammunisjon blir strengere regulert. Bly er svært helseskadelig og det finnes ingen trygg nedre grense for blyverdier i blodet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Ifølge det europeiske kjemikaliebyrået Echa, slippes det ut store mengder bly i og utenfor våtmark i EU, som følge av jakt. I tillegg brukes mellom 10 og 20 tusen tonn bly til sportsskyting årlig.

Mellom to og tre millioner fugler i EU dør hvert år som følge av blyforgiftning etter inntak av bly. For en liten andefugl kan ett enkelt blyhagl være dødelig.

Les mer om blyforurensning i Norge på Miljøstatus: Bly og blyforbindelser (miljodirektoratet.no)

Har varslet importører

Siden det nye forbudet vil føre til økt behov for blyfri hagleammunisjon, ble alle importører av ammunisjon varslet om den kommende forskriftsendringen i mars 2022.

Målet var å gi importørene tid til å endre sine bestillinger av ammunisjon før forbudet trådte i kraft. Det vanligste alternativet til bly i hagleammunisjon er stål og vismut.

Faktaboks: EUs definisjon av våtmark

EU definerer våtmark i tråd med Ramsarkonvensjonen.

Våtmark regnes som et område med myr, torvmyr eller vann, naturlig eller kunstig, permanent eller midlertidig, med stillestående eller strømmende ferskvann, saltvann eller brakkvann.

Områder med marint vann med en dybde som ikke overstiger seks meter ved lavvann er også inkludert i definisjonen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *