Ifs arbeidspsykolog Thomas Tobro Wøien er bekymret for konsekvensene av at folk med psykiske helseplager må vente for lenge på hjelp.

Bekymringsfullt: 4 av 10 får ikke hjelp ved psykiske helseplager

Lang ventetid hos psykolog fører til at mange nordmenn ikke får nødvendig hjelp i offentlig helsevesen. – Å vente for lenge på behandling, kan forsterke og forlenge problemene, sier Ifs arbeidspsykolog Thomas Tobro Wøien.

Nær 4 av 10 (35 %) har selv opplevd, eller kjenner andre, som ikke har fått nødvendig helsehjelp gjennom det offentlige helsevesenet ved psykiske helseplager. For over halvparten av disse (59 %) er grunnen lang ventetid hos psykolog.

Det viser Kantar Helsepolitisk barometer 2023, en omfattende undersøkelse med over 2.000 respondenter i Norge.

Supplerer og avlaster offentlig helsevesen

Årets barometer avslører at over halvparten (54 %) tror at det vil bli dårligere kapasitet i det offentlige helsevesenet de neste årene.

– Det er naturlig at nordmenn blir usikre på kapasiteten fremover, når så mange opplever at det ikke er hjelp å få for psykiske helseplager. Derfor er privat helsevesen og forsikring et viktig supplement til det offentlige helsevesenet – som ikke har kapasitet til å dekke det økende behovet. Helseforsikring kan gi deg raskere hjelp, sier Kristine Sandvik, leder for personforsikringer i If.

Et økende problem

If har tidligere rapportert en økning på 30 prosent av kunder som trenger psykologhjelp etter pandemien. I Nordens største forsikringsselskap har 90 prosent av kundene helseforsikring gjennom arbeidsgiver. Ifs arbeidspsykolog Thomas Tobro Wøien er bekymret for konsekvensene av å vente for lenge på å få hjelp ved psykiske helseplager.

– Også i bedriftsmarkedet er det viktig å jobbe forebyggende, og sikre at de som trenger det får støtte til å fungere best mulig i arbeid. Når psykiske helseplager blir så sterke at folk trenger behandling, er det viktig at de får det raskt. Da unngår vi i mange tilfeller at de blir så syke at det blir langvarig, eller at de faller utenfor arbeidslivet, sier Wøien.

Forebygging og rask hjelp lønner seg

Wøien peker på at den offentlige spesialisthelsetjenesten er viktig, og at deres vurdering av den enkeltes tilstand avgjør om og når de skal få hjelp.

– Utfordringen er at en del av dem som blir vurdert som for friske til å få hjelp raskt, kan være syke nok til å bli sykemeldt. Men ved vanlige psykiske plager som angst og depresjon, er det ikke anbefalt med full sykemelding. Ved å gi rask hjelp og støtte til i det minste å stå delvis i jobb, unngår vi at plagene forverres og veien tilbake til jobb blir lengre. Derfor er forebygging og rask hjelp verdifullt både for samfunnet og for den enkelte, sier Wøien.

Kantar Helsepolitisk barometer viser at flere nå er positive til helseforsikring. Nær 7 av 10 (67%) synes det er bra at arbeidsgiver dekker helseforsikring som gir rask tilgang på hjelp, som et supplement til det offentlige helsevesenet. Over halvparten (51%) synes det er positivt at de som kan benytter helseforsikring, fordi det bidrar til kortere køer i det offentlige tilbudet.

Faktaboks: Trenger du noen å snakke med?

Start hos fastlegen

Fastlegen er et godt sted å starte. Fastlegen er den som skal henvise deg videre til behandling, og har også oversikt over andre tilbud der du bor – som mestringskurs og samtaleterapi uten legehenvisning.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *