Økt omfang og bruk av behandlingsforsikring gjør at enkelte forsikringsselskaper nå tar grep, sier Haldor Sæteren i Söderberg & Partners.

Behandlingsforsikring – tilbake til opprinnelsen?

Behandlingsforsikring/helseforsikring har blitt et populært produkt, og ifølge Finans Norge hadde 748 000 nordmenn behandlingsforsikring ved utgangen av 2022. Spørsmålet er om omfanget har blitt så stort at både bedrifter og forsikringsselskaper må gjøre noen grep.

For 20 år siden var i underkant av 25.000 nordmenn dekket av behandlingsforsikring. Flere og flere arbeidsgivere fikk øynene opp for muligheten til å få ansatte til rask behandling, og dermed raskt tilbake i jobb. Et gode for arbeidsgiver og for arbeidstaker.

– Produktet var i utgangspunktet utformet for å kunne gi rask tilgang til legetjenester, behandling og operasjoner. Det har imidlertid utviklet seg til å i større grad omfatte psykologtjenester og fysikalske behandlinger. Dette har medført en økt bruk av forsikringen, sier Haldor Sæteren, Forsikringsmegler i Söderberg & Partners.

Godt over 50 prosent av alle skadesaker meldt inn i 2022 gjelder fysikalske behandlinger. Samtidig er ikke dette de mest kostbare skadesakene. Fysikalske behandlinger utgjør i underkant av 20 % av samlet erstatning. Operasjoner og legespesialist/bildediagnostikk utgjør til sammenligning over 60 prosent av samlet erstatning.

I perioden med Covid-19 ble bruken av fysikalske behandlinger redusert, men det var en økning i etterspørsel av psykologtjenester og online lege. Når man nå er tilbake til en normalisert hverdag, ser vi også at trenden har snudd.

Nettopp den økte bruken av fysikalske behandlinger, sammen med økte priser på behandling, er med på å drive opp prisene på behandlingsforsikring. Det er ikke uvanlig at prisen per ansatt for en behandlingsforsikring med fysikalske behandlinger kan komme over kr. 4.000. Flere og flere bedrifter har derfor innført egenandel på fysikalske behandlinger i behandlingsforsikringene, og enkelte leverandører har også innført dette som obligatorisk i forsikringen. Dette for å bidra til å redusere antall fysikalske behandlinger som kanskje ikke i like stor grad oppfattes som nødvendig. Fysikalske behandlinger foregår dessuten ofte i arbeidstiden, slik at det i større grad blir en diskusjon om kost og nytte.

– Enkelte leverandører har nå, som følge av utviklingen, gått tilbake til å sette fokus på behandlingsforsikring uten fysikalske behandlinger inkludert. Vi tror at flere og flere bedrifter fremover kommer til å velge en slik løsning, alternativt en egenandel på fysikalske behandlinger om de først skal inkludere dette, avslutter Sæteren.

Kilde: https://www.finansnorge.no/

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *