750.000 planlegger å kjøpe en brukt julegave

Årets juleundersøkelse fra FINN viser at enda flere enn tidligere er positive til å få brukte julegaver, og vi vil kjøpe billigere gaver enn før. Nå er tiden virkelig inne for å kjøpe brukt, sier bruktekspert hos FINN Kathrine Opshaug Bakke.

Årets juleundersøkelse, gjennomført av Opinion for FINN*, viser at vi er enda mer positive enn tidligere år til å både gi og få gaver som har vært brukt. Hele 9 av 10 i befolkningen over 15 år sier at det spiller ingen rolle om gaven man får er brukt fra før. Det er faktisk slik at 1 av 5 er utelukkende positive til å få brukte julegaver – dette er en økning på 5 prosent fra i fjor.

Det er fortsatt slik at kvinner er mer positive enn menn til å få brukte julegaver, og de som er aller mest positive er kvinner i 30-årene. Likevel viser undersøkelsen at hele 750.000 norske forbrukere planlegger å kjøpe brukte gaver i år, forteller bruktekspert på FINN torget Kathrine Opshaug Bakke.

Økonomisk og bedre for miljøet

– Vi ser en dreining de siste årene i retning, fra skepsis til brukte julegaver mot at flere synes det er helt greit å både få og gi brukte gaver. Denne trenden gjenspeiler en økende bevissthet og en vilje til å tenke mer bærekraftig og mer økonomisk. Det er svært gode nyheter nå som økonomien er strammere for de fleste, i tillegg til at det er bedre for miljøet å kjøpe brukt fremfor nytt, sier Opshaug Bakke.

Det som oppgis som grunn til å ikke gi bort brukte julegaver, er at man er redd for at mottakeren ikke liker brukte gaver og at man er usikker på kvaliteten på den brukte gaven man gir bort.

– Årets juleundersøkelse viser at oppfatningen vi har om at folk ikke liker å få noe brukt i gave, rett og slett er feil. Dagens forbrukere ser verdien i brukte gaver, enten det er brukte klær, elektronikk, interiør,  sportsutstyr eller leker, og flere velger aktivt mer bærekraftige alternativer, sier Opshaug Bakke.

Bruktekspert og leder i FINN torget, Kathrine Opshaug Bakke.

Hver tredje nordmann vil handle billigere julegaver

Den norske befolknings forbrukertillit er svært lav nå og troen på økonomien vår er svak, viser Opinions tall**. Dette påvirker også årets julehandel i stor grad og vår juleundersøkelse viser at  3 av 5 sier at den økonomiske situasjonen vi nå har vil påvirke årets julehandel.

Den viktigste løsningen på dette oppgis å være å handle billigere julegaver enn tidligere. Faktisk sier 4 av 10 norske forbrukere at de vil tenke annerledes og handle billigere julegaver i år. De som er mest tilbøyelige til å kjøpe billigere gaver, er barnefamilier som merker prisøkningene aller mest. I tillegg oppgir 3 av 10 også at de vil handle færre julegaver i år fordi julegave-budsjettet er strammere enn tidligere.

– Ikke bare kan man kjøpe brukte varer på FINN, men man kan også gjøre kupp på helt nye varer som selges til en svært rimelig pris. Hver uke legges det ut rundt 300.000 annonser på Torget og du kan få kjøpt nesten hva som helst der. Jeg oppfordrer derfor alle til å lage en ønskeliste fra FINN i år, sier Opshaug Bakke.

Hovedtall fra årets juleundersøkelse

  • 76% er nøytrale eller positive til å gi bort brukt julegave:- spiller ingen rolle (70% i fjor)
  • 88% er er nøytrale eller positive til å få brukt julegave- spiller ingen rolle (87% i fjor)
  • 30% har noen gang gitt bort en brukt julegave (ingen endring fra i fjor)
  • 20% av befolkningen er utelukkende positive til å få brukte julegaver. (5% flere enn i fjor)
  • 17% (750 000) planlegger å kjøpe en eller flere brukte julegaver i år
  • 36% (1,6 millioner ) av befolkningen oppgir at de vil handle billigere julegaver i år pga økonomisk situasjon. Vanligst blant familier på fem eller flere.
  • 27% av befolkningen (1,2 millioner) oppgir at de vil handle færre julegaver i år pga økonomisk situasjon
  • 14% av befolkningen har noen gang kjøpt brukt elektronikk i gave, dette tilsvarer 650.000 personer 15 år og eldre. 59% av disse har kjøpt dette til egne barn.
*Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på vegne av FINN  blant et representativt utvalg på 1014 menn og kvinner i Norge, fra 15-99 år. Feltperiode: uke 44/45 i 2023.
**Forbrukertillitsindeksen (CCI)

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *