Tildelingene går til unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fagområder og som ønsker å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Foto: Anne Valeur

285 millioner kroner til unge forskertalenter

Forskningsrådet finansierer 36 nye, banebrytende forskningsprosjekter som er ledet av unge forskere. De skal blant annet forske på universets opprinnelse, nedbryting av tare, sammenhengen mellom aldring og evnen til å kommunisere og hvorfor noen mennesker tåler stress mens andre blir syke.

Nysgjerrighetsdrevet forskning av høy kvalitet er avgjørende for hvordan vi møter store samfunnsutfordringer. Det er viktig for oss å bidra til å bygge opp forskertalenter i starten av karrieren, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Tildelingene går til unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fagområder og som ønsker å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen var rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren og som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Stress og helse

Blant annet får en ung forsker ved Universitetet i Oslo 8 millioner kroner til å forske på hvorfor mennesker reagerer ulikt på stress. Mens noen individer takler det bra, blir andre syke. Å forutsi hvem som trenger ekstra støtte i møte med livsstressfaktorer er viktig for å målrette forebygging og sikre en effektiv bruk av ressurser.

Media og polarisering

Ved Norges handelshøyskole i Bergen får et ungt forskertalent 8 millioner kroner til prosjektet “Media Bias and Political Polarization” og skal forske på hvordan media velger hendelser og historier og dekker disse, og hvordan ulike måter å rapportere på påvirker meningsdannelse og politisk polarisering.

Ekstremvær

Ved Cicero senter for klimaforskning får et ungt forskertalent 8 millioner kroner til å forske på pågående og fremtidige klimaendringer. Prosjektet vil undersøke endringer i hyppighet og intensitet av tørkeperioder som ender med ekstremnedbør, noe som kan ha store konsekvenser for blant annet infrastruktur og matsikkerhet.

Tare og bakerier

Ved NTNU i Trondheim får en ung forsker 8 millioner kroner til å lete etter det beste bakteriesamfunnet for nedbrytning av karbohydrater i tare. Tare har nemlig et stort potensial til å erstatte fossilt råstoff. Prosjektet vil studere både mekanismene i nedbrytningen av tare og oppskalering av fermenteringsprosessen i bioreaktorer.

– Jeg er glad for at vi har en egen tildeling til forskere tidlig i karrieren. Slik tar vi vare på talentene og bygger forskningsmiljøer vi og verden trenger. Prosjektene vil styrke både grunnforskning og utfordringsdrevet forskning, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Disse prosjektene får finansiering

Institusjon Prosjekttittel Innstilt beløp i tusen kr. Fylke
STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Disentangling the effects of evolutionary and ecological processes on population growth 8000 Trøndelag
UNIVERSITETET I OSLO NEVO: illuminating the dark cosmos 8000 Oslo
UNIVERSITETET I OSLO New advances in fish immunology: Characterization of a newly discovered lymphoid organ and its involvement in immune responses. 8000 Oslo
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) PopFlow: a novel framework for animal movement,
from individual life-trajectories to population fluxes
6858 Viken
SINTEF AS Data-driven optimization of industrial processes in time-varying environments 8000 Trøndelag
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU From the ocean to sustainable biorefinery: the dormant potential of seaweed 8000 Trøndelag
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI Firming Up Careers: Human Resource Policies and Inequality 7937 Oslo
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU High-Temperature Gasification for Material Recycling of Municipal Plastic Wastes 8000 Trøndelag
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Lipoprotein(a) – impact on cardiovascular disease, public health and potential as preventive health measure 6641 Trøndelag
CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING Greening Achilles heel sectors: Understanding environmental policy change in Latin American Primary industries 8000 Oslo
UNIVERSITETET I OSLO Behavioral adjustments, income volatility and attention to the tax and benefits schedule 7997 Oslo
RISE PFI AS Cellulose based block polymers for self-assembling layered structures 8000 Trøndelag
UNIVERSITETET I TROMSØ – NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 5D quantitative microscopy for real-time monitoring of Engineered Heart Tissue 8000 Troms og Finnmark
FOLKEHELSEINSTITUTTET YoungPsych: Drivers and Implications of the Mental Health Decline among the Young 7990 Oslo
UNIVERSITETET I OSLO Deciphering endocannabinoid stress buffering in humans:
Mechanistic and clinical investigations
8000 Oslo
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Porous electrode charging 7999 Viken
NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING PlAsTic effecTs on the Exchanges of nutRients and biological informatioN in aquatic ecosystems 7995 Oslo
UNIVERSITETET I OSLO Zinc transport regulation through histidine methylation 8000 Oslo
UNIVERSITETET I BERGEN Towards the design of covalent RNA ligands: Establishing a toolbox of warheads for covalent targeting of RNA 8000 Vestlandet
UNIVERSITETET I OSLO OMNIBODY: Enabling the omni-directional optimization of antibodies. 8000 Oslo
STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING Forecasting Wave impact as Arctic sea ice declines 7637 Vestlandet
UNIVERSITETET I TROMSØ – NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Relational deep learning for energy analytics 8000 Troms og Finnmark
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Like Islands in a Sea of Sand.
Understanding the Silk Roads of Late Antiquity as a layered network model.
7999 Vestlandet
UNIVERSITETET I OSLO Uncovering the coupled fluid and solid dynamics driving highly-localized rupture in geomaterials (UNLOC) 8000 Oslo
UNIVERSITETET I TROMSØ – NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SHRINK – Is Global Warming Shrinking Soil Microorganisms? 8000 Troms og Finnmark
FOLKEHELSEINSTITUTTET Helpful or harmful: The effects of criminal justice system contact on victims of sexual and physical violence 8000 Oslo
UNIVERSITETET I OSLO Harnessing Hydrogen by Optimized Ion-Conductive Metal-Organic Frameworks 8000 Oslo
NORGES HANDELSHØYSKOLE Media Bias and Political Polarization 8000 Vestlandet
UNIVERSITETET I OSLO Uncovering the paths to pragmatic resilience 7995 Oslo
UNIVERSITETET I OSLO T-cell-mediated proinflammatory cell death and lysis in cancer 8000 Oslo
UNIVERSITETET I OSLO CosmoglobeHD: Mapping the universe from the Milky Way to the Big Bang in high resolution 8000 Oslo
CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING DRIP – DRought ending in Intensified Precipitation 8000 Oslo
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT Rebundling sovereignty over local nature in global governance 7999 Oslo
UNIVERSITETET I OSLO HE-POP: Studying the Health Effects of Persistent Organic Pollutants, Using Mass Spectrometry, Organoids, and Organ-On-A-Chip 8000 Oslo
UNIVERSITETET I STAVANGER Sticking stones: rediscovering medieval wood tar adhesives for stone conservation 8000 Rogaland
UNIVERSITETET I OSLO REACTivity under confinement: in-situ mineral growth within nano- and microscale volumes. 8000 Oslo

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *